fbpx

มหัศจรรย์ ไต้หวัน เที่ยวสุดชิค เช็คอินจุดแลนด์มาร์ค

ราคาเริ่มต้น ฿ 16,999
รหัสทัวร์ BT-TPE28_SL
สายการบิน Lion Air [SL]
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
ประเทศ ไต้หวัน

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  •  ตลาดปลาไทเป
  • หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น 
  • วัดหลงซาน
  • ถ่ายรูปตึกไทเป101


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินดอนเมือง • สนามบินเถาหยวน ประเทศไต้หวัน • เมืองหนานโถว • วัดเหวินหวู่ • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา • วัดพระถั่งซำจั๋ง • ชิมชาอู่หลง • เมืองไถจง • ไถจงไนท์มาร์เก็ต นำท่านเข้าพักที่ เมืองไถจง มาตรฐานไต้หวัน
2 เมืองไทเป • ร้านพายสับประรด • ถ่ายรูปตึกไทเป101(ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89) • GERMANIUM • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค • วัดหลงซาน • ซีเหมินติง ไนท์มาร์เก็ต นำท่านเข้าพักที่ เมืองไทเป มาตรฐานไต้หวัน
3 ศูนย์เครื่องสำอาง • ตลาดปลาไทเป • เมืองนิวไทเป • หมู่บ้านชาวประมงหลากสี • หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น • เมืองเถาหยวน นำท่านเข้าพักที่ เมืองเถาหยวน มาตรฐานไต้หวัน
4 สนามบินเถาหยวน • สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
04-07 เม.ย.67 20,999 จอง
จอง
05-08 เม.ย.67 22,999 จอง
จอง
07-10 เม.ย.67 20,999 จอง
จอง
12-15 เม.ย.67 20,999 จอง
จอง
14-17 เม.ย.67 21,999 จอง
จอง
18-21 เม.ย.67 18,999 จอง
จอง
25-28 เม.ย.67 18,999 จอง
จอง
26-29 เม.ย.67 19,999 จอง
จอง
04-07 ก.ค.67 19,999 จอง
จอง
06-09 ก.ค.67 19,999 จอง
จอง
12-15 ก.ค.67 19,999 จอง
จอง
19-22 ก.ค.67 21,999 จอง
จอง
20-23 ก.ค.67 20,999 จอง
จอง
23-26 ก.ค.67 19,999 จอง
จอง
26-29 ก.ค.67 21,999 จอง
จอง
27-30 ก.ค.67 20,999 จอง
จอง
29 ก.ค.-01 ส.ค.67 19,999 จอง
จอง
02-05 ส.ค.67 19,999 จอง
จอง
03-06 ส.ค.67 18,999 จอง
จอง
06-09 ส.ค.67 16,999 จอง
จอง
08-11 ส.ค.67 17,999 จอง
จอง
09-12 ส.ค.67 20,999 จอง
จอง
11-14 ส.ค.67 20,999 จอง
จอง
12-15 ส.ค.67 20,999 จอง
จอง
16-19 ส.ค.67 19,999 จอง
จอง
16-19 ส.ค.67 19,999 จอง
จอง
31 ส.ค.-03 ก.ย.67 19,999 จอง
จอง
07-10 ก.ย.67 19,999 จอง
จองสอบถาม