fbpx

มหัศจรรย์..เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน เที่ยวบานาฮิลล์เต็มวัน (ไม่ลงร้านช้อป)

ราคาเริ่มต้น ฿ 12,999
รหัสทัวร์ BT-DAD86_VZ
สายการบิน Vietjet Air / VJ, VZ
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
ประเทศ เวียดนาม

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • Wonder Park • Apec Park • สะพานมังกร
  • หาดหมีเคว • CHARMING SHOW
  • นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นสู่บาน่าฮิลล์ 
  • สะพานมือสีทอง 
  • สวนสนุกแฟนตาซี หมู่บ้านฝรั่งเศส 
  • วัดลินห์อึ๋ง • Café Son Tra Marina •
  • หมู่บ้านกั๊มทาน • นั่งเรือกระด้ง •
  • เมืองโบราณฮอยอัน • ล่องเรือลอยกระทง


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ • สนามบินดานัง • Wonder Park • Apec Park • สะพานมังกร หาดหมีเคว • CHARMING SHOW YES HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว** ของมาตรฐานเวียดนาม
2 บาน่าฮิลล์เต็มวัน • นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นสู่บาน่าฮิลล์ • สะพานมือสีทอง • สวนสนุกแฟนตาซี หมู่บ้านฝรั่งเศส • โซนใหม่ Eclipse Square YES HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว** ของมาตรฐานเวียดนาม
3 วัดลินห์อึ๋ง • Café Son Tra Marina • หมู่บ้านกั๊มทาน • นั่งเรือกระด้ง • เมืองโบราณฮอยอัน • ล่องเรือลอยกระทง TTC HOI AN 4* หรือเทียบเท่ามาตรฐานเวียดนาม
4 ช้อปปิ้งตลาดฮาน • สนามบินดานัง • สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
02 – 05 เม.ย. 67 12,999 จอง
จอง
04 – 07 เม.ย. 67 15,999 จอง
จอง
20 – 23 เม.ย. 67 14,999 จอง
จอง
24 – 27 เม.ย. 67 14,999 จอง
จอง
11 – 14 พ.ค. 67 14,999 จอง
จอง
28 – 01 ก.ค. 67 14,999 จอง
จอง
05 – 08 ก.ค. 67 14,999 จอง
จอง
21 – 24 ก.ค. 67 14,999 จอง
จอง
01 – 04 ส.ค. 67 14,999 จอง
จอง
17 – 20 ส.ค. 67 14,999 จอง
จอง
06 – 09 ก.ย. 67 13,999 จอง
จอง
05 – 08 ต.ค. 67 14,999 จอง
จองสอบถาม