fbpx

มหัศจรรย์…เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน เที่ยวบาน่าฮิลล์เต็มวัน (ล่องเรือลอยกระทง)

ราคาเริ่มต้น ฿ 9,999
รหัสทัวร์ BT-DAD082_VZ
สายการบิน Vietjet Air / VJ, VZ
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
ประเทศ เวียดนาม

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • วัดลินห์อึ๋ง 
  • Café Son Tra Marina
  • หมู่บ้านกั๊มทาน 
  • นั่งเรือกระด้ง 
  • เมืองโบราณฮอยอัน 
  • ล่องเรือลอยกระทง 
  •  นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นสู่บาน่าฮิลล์ •
  • สะพานมือสีทองสวนสนุกแฟนตาซี  
  • สะพานมังกร 


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ • ดานัง เวียดนาม • วัดลินห์อึ๋ง • ร้านเยื่อไผ่ • Café Son Tra Marina ร้านหินอ่อน • หมู่บ้านกั๊มทาน • นั่งเรือกระด้ง • เมืองโบราณฮอยอัน • ล่องเรือลอยกระทง เข้าสู่ที่พัก MAGNOLIA HOTEL 4* หรือเทียบเท่ามาตรฐานเวียดนาม
2 ร้านหยก อัญมณี • บาน่าฮิลล์ เต็มวัน • นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นสู่บาน่าฮิลล์ • สะพานมือสีทองสวนสนุกแฟนตาซี • หมู่บ้านฝรั่งเศส • โซนใหม่ Eclipse Square • ตลาดฮาน • สะพานมังกร เข้าสู่ที่พัก MAGNOLIA HOTEL 4* หรือเทียบเท่ามาตรฐานเวียดนาม
3 ดานัง เวียดนาม • สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
10 – 12 มี.ค. 67 9,999 จอง
จอง
14 – 16 มี.ค. 67 11,999 จอง
จอง
20 – 22 มี.ค. 67 11,999 จอง
จอง
22 – 24 มี.ค. 67 11,999 จอง
จอง
28 – 30 มี.ค. 67 11,999 จอง
จอง
07 – 09 เม.ย. 67 13,999 จอง
จอง
26 – 28 เม.ย. 67 11,999 จอง
จอง
30 เม.ย. – 02 พ.ค. 67 11,999 จอง
จอง
04 – 06 พ.ค. 67 13,999 จอง
จอง
09 – 11 พ.ค. 67 11,999 จอง
จอง
11 – 13 พ.ค. 67 11,999 จอง
จอง
18 – 20 พ.ค. 67 11,999 จอง
จอง
25 – 27 พ.ค. 67 12,999 จอง
จอง
01 – 03 มิ.ย. 67 13,999 จอง
จอง
07 – 09 มิ.ย. 67 11,999 จอง
จอง
14 – 16 มิ.ย. 67 11,999 จอง
จอง
21 – 23 มิ.ย. 67 11,999 จอง
จอง
28 – 30 มิ.ย. 67 11,999 จอง
จอง
05 – 07 ก.ค. 67 11,999 จอง
จอง
12 – 14 ก.ค. 67 11,999 จอง
จอง
19 – 21 ก.ค. 67 12,999 จอง
จอง
21 – 23 ก.ค. 67 13,999 จอง
จอง
27 – 29 ก.ค. 67 13,999 จอง
จอง
02 – 04 ส.ค. 67 11,999 จอง
จอง
10 – 12 ส.ค. 67 13,999 จอง
จอง
16 – 18 ส.ค. 67 11,999 จอง
จอง
23 – 25 ส.ค. 67 11,999 จอง
จอง
30 ส.ค. – 01 ก.ย. 67 11,999 จอง
จอง
06 – 08 ก.ย. 67 11,999 จอง
จอง
13 – 15 ก.ย. 67 11,999 จอง
จอง
20 – 22 ก.ย. 67 11,999 จอง
จอง
27 – 29 ก.ย. 67 11,999 จอง
จอง
04 – 06 ต.ค. 67 12,999 จอง
จอง
11 – 13 ต.ค. 67 13,999 จอง
จอง
13 – 15 ต.ค. 67 13,999 จอง
จอง
19 – 21 ต.ค. 67 12,999 จอง
จอง
22 – 24 ต.ค. 67 12,999 จอง
จองสอบถาม