fbpx

มหัศจรรย์..เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน เที่ยวบานาฮิลล์ (CHARMING SHOW)

ราคาเริ่มต้น ฿ 9,999
รหัสทัวร์ BT-DAD083_VZ
สายการบิน Vietjet Air / VJ, VZ
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
ประเทศ เวียดนาม

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • วัดลินห์อึ๋ง
  • สะพานมังกร
  • หมู่บ้านกั๊มทาน 
  • นั่งเรือกระด้ง เมืองโบราณฮอยอัน 
  • บาน่าฮิลล์ เต็มวัน 
  • นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นสู่บาน่าฮิลล์ 
  • สะพานมือสีทอง สวนสนุกแฟนตาซี 
  • หมู่บ้านฝรั่งเศส 
  • โซนใหม่ Eclipse Square 
  • CHARMING SHOW             


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ • ดานัง เวียดนาม • วัดลินห์อึ๋ง • ร้านเยื่อไผ่ • สะพานมังกร • ร้านหินอ่อน • หมู่บ้านกั๊มทาน • นั่งเรือกระด้ง เมืองโบราณฮอยอัน MAGNOLIA HOTEL 4* หรือเทียบเท่ามาตรฐานเวียดนาม
2 ร้านหยก อัญมณี • บาน่าฮิลล์ เต็มวัน • นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นสู่บาน่าฮิลล์ • สะพานมือสีทอง สวนสนุกแฟนตาซี • หมู่บ้านฝรั่งเศส • โซนใหม่ Eclipse Square • ตลาดฮาน • CHARMING SHOW MAGNOLIA HOTEL 4* หรือเทียบเท่ามาตรฐานเวียดนาม
3 ดานัง เวียดนาม • สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
13 – 15 มี.ค. 67 9,999 จอง
จอง
15 – 17 มี.ค. 67 12,999 จอง
จอง
21 – 23 มี.ค. 67 12,999 จอง
จอง
24 – 26 มี.ค. 67 11,999 จอง
จอง
29 – 31 มี.ค. 67 12,999 จอง
จอง
06 – 08 เม.ย. 67 13,999 จอง
จอง
13 – 15 เม.ย. 67 16,999 จอง
จอง
14 – 16 เม.ย. 67 16,999 จอง
จอง
15 – 17 เม.ย. 67 13,999 จอง
จอง
27 – 29 เม.ย. 67 12,999 จอง
จอง
05 – 07 พ.ค. 67 12,999 จอง
จอง
10 – 12 พ.ค. 67 13,999 จอง
จอง
17 – 19 พ.ค. 67 12,999 จอง
จอง
24 – 26 พ.ค. 67 12,999 จอง
จอง
24 – 26 พ.ค. 67 12,999 จอง
จอง
02 – 04 มิ.ย. 67 12,999 จอง
จอง
08 – 10 มิ.ย. 67 11,999 จอง
จอง
15 – 17 มิ.ย. 67 11,999 จอง
จอง
22 – 27 มิ.ย. 67 11,999 จอง
จอง
29 มิ.ย. – 01 ก.ค. 67 12,999 จอง
จอง
06 – 08 ก.ค. 67 12,999 จอง
จอง
13 – 15 ก.ค. 67 12,999 จอง
จอง
20 – 22 ก.ค. 67 13,999 จอง
จอง
28 – 30 ก.ค. 67 13,999 จอง
จอง
03 – 05 ส.ค. 67 12,999 จอง
จอง
11 – 13 ส.ค. 67 13,999 จอง
จอง
17 – 19 ส.ค. 67 12,999 จอง
จอง
24 – 26 ส.ค. 67 12,999 จอง
จอง
31 ส.ค. – 02 ก.ย. 67 12,999 จอง
จอง
07 – 09 ก.ย. 67 11,999 จอง
จอง
14 – 16 ก.ย. 67 11,999 จอง
จอง
21 – 23 ก.ย. 67 11,999 จอง
จอง
28 – 30 ก.ย. 67 11,999 จอง
จอง
05 – 07 ต.ค. 67 12,999 จอง
จอง
12 – 14 ต.ค. 67 14,999 จอง
จอง
18 – 20 ต.ค. 67 12,999 จอง
จอง
23 – 25 ต.ค. 67 13,999 จอง
จอง
24 – 26 ต.ค. 67 12,999 จอง
จองสอบถาม