fbpx

มหัศจรรย์..เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน เที่ยวบานาฮิลล์ (CHARMING SHOW)

ราคาเริ่มต้น ฿ 9,999
รหัสทัวร์ BT-DAD083_VZ
สายการบิน Vietjet Air / VJ, VZ
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
ประเทศ เวียดนาม

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • วัดลินห์อึ๋ง 
  • Café Son Tra Marina  
  • สะพานมังกร 
  • หมู่บ้านกั๊มทาน 
  • นั่งเรือกระด้ง เมืองโบราณฮอยอัน 
  • นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นสู่บาน่าฮิลล์ •
  • สะพานมือสีทอง สวนสนุกแฟนตาซี 
  • CHARMING SHOW             


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ • ดานัง เวียดนาม • วัดลินห์อึ๋ง • ร้านเยื่อไผ่ • Café Son Tra Marina สะพานมังกร • ร้านหินอ่อน • หมู่บ้านกั๊มทาน • นั่งเรือกระด้ง เมืองโบราณฮอยอัน เข้าสู่ที่พัก MAGNOLIA HOTEL 4* หรือเทียบเท่ามาตรฐานเวียดนาม
2 ร้านหยก อัญมณี • บาน่าฮิลล์ เต็มวัน • นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นสู่บาน่าฮิลล์ • สะพานมือสีทอง สวนสนุกแฟนตาซี • หมู่บ้านฝรั่งเศส • โซนใหม่ Eclipse Square • ตลาดฮาน • CHARMING SHOW เข้าสู่ที่พัก MAGNOLIA HOTEL 4* หรือเทียบเท่ามาตรฐานเวียดนาม
3 ดานัง เวียดนาม • สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
05 – 07 พ.ย. 66 11,999 จอง
จอง
10 – 12 พ.ย. 66 12,999 จอง
จอง
17 – 19 พ.ย. 66 12,999 จอง
จอง
23 – 25 พ.ย. 66 12,999 จอง
จอง
25 – 27 พ.ย. 66 12,999 จอง
จอง
01 – 03 ธ.ค. 66 12,999 จอง
จอง
03 – 05 ธ.ค. 66 13,999 จอง
จอง
09 – 11 ธ.ค. 66 13,999 จอง
จอง
14 – 16 ธ.ค. 66 12,999 จอง
จอง
22 – 24 ธ.ค. 66 14,999 จอง
จอง
29 – 31 ธ.ค. 66 17,999 จอง
จอง
31 – 02 ม.ค. 67 17,999 จอง
จอง
04 – 06 ม.ค. 67 12,999 จอง
จอง
12 – 14 ม.ค. 67 12,999 จอง
จอง
19 – 21 ม.ค. 67 12,999 จอง
จอง
25 – 27 ม.ค. 67 12,999 จอง
จอง
28 – 30 ม.ค. 67 9,999 จอง
จอง
04 – 06 ก.พ. 67 11,999 จอง
จอง
09 – 11 ก.พ. 67 14,999 จอง
จอง
16 – 18 ก.พ. 67 14,999 จอง
จอง
22 – 24 ก.พ. 67 12,999 จอง
จอง
24 – 26 ก.พ. 67 13,999 จอง
จอง
29 – 02 มี.ค. 67 12,999 จอง
จอง
06 – 08 มี.ค. 67 9,999 จอง
จอง
08 – 10 มี.ค. 67 12,999 จอง
จอง
13 – 15 มี.ค. 67 9,999 จอง
จอง
15 – 17 มี.ค. 67 12,999 จอง
จอง
21 – 23 มี.ค. 67 12,999 จอง
จอง
24 – 26 มี.ค. 67 11,999 จอง
จอง
29 – 31 มี.ค. 67 12,999 จอง
จองสอบถาม