fbpx

UNSEEN TOTTORI SHIMANE

ราคาเริ่มต้น ฿ 49,900
รหัสทัวร์ QQGO2KIX-JL007
สายการบิน Japan Airlines / JL
ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน
ประเทศ ญี่ปุ่น

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • ชมเนินทรายทตโตริ สิ่งมหัศจรรย์กว่า 30,000 ปี
  • ตามรอยภูตน้อย คิตาโร่ และโคนัน
  • พิพิธภัณฑ์ทรายทตโตริ แห่งเดียวของโลก
  • ขอพรความรัก“ศาลเจ้าอิซึโมะไทชะ”
  • ดินแดนแห่งเทพเจ้า – ชมและซิมไวน์ชิมาเนะ
  • เที่ยวเต็มทุกวันไม่มีฟรีเดย์ – ปราสาทฮิเมจิ
  • สวนโคราคุเอน – ตลาดปลานะคะอุระไทเรียว
  • โคนันทาวน์ – พิพิธภัณฑ์ยอดนักสืบจิ๋วโคนัน
  • โกเบพอร์ตทาวเวอร์ – โกเบ ฮาร์เบอร์แลนด์
  • ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ – อิออนมอลล์


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – โอซาก้า (สนามบินคันไซ) (JL728 : 00.25-08.00)
2 โอซาก้า (สนามบินคันไซ) - ปราสาทฮิเมจิ – สวนโคราคุเอน - เมืองโอกายาม่า OKAYAMA HOTEL หรือเทียบเท่า
3 ชิมะเนะ – กิจกรรมชิมไวน์ พร้อมชื้อของฝาก - ศาลเจ้าอิชุโมะ ไทฉะ – ถนนคนเดินหน้าศาลเจ้า - เมืองมะสึเอะ MATSUE ONSEN หรือเทียบเท่า
4 เมืองทตโตริ - ถนนมิซูกิ ชิเงรุ [เกะเกะโนะ คิทาโร่] - ตลาดปลานะคะอุระไทเรียว - โคนันทาวน์ – พิพิธภัณฑ์ยอดนักสืบจิ๋วโคนัน – อิออนมอลล์ TOTTORI HOTEL หรือเทียบเท่า
5 พิธภัณฑ์ศิลปะทราย - เนินทรายทตโตริ - โกเบ โกเบพอร์ตทาวเวอร์ - โกเบ ฮาร์เบอร์แลนด์ – โอซาก้า OSAKA HOTEL หรือเทียบเท่า
6 เกียวโต - ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ - กิจกรรมชงชา – โอซาก้า - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ - สนามบินคันไซ
7 โอซาก้า (สนามบินคันไซ) – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (JL727 : 00.55-04.40)

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
23-29 กรกฎคม 67 (วันหยุดยาว) 49,900 10,900 จอง
จอง
20-26 สิงหาคม 67 49,900 10,900 จอง
จอง
10-16 กันยายน 67 49,900 10,900 จอง
จอง
17-23 กันยายน 67 49,900 10,900 จอง
จองสอบถาม