fbpx

มหัศจรรย์..หลวงพระบาง สัมผัสธรรมชาติเมืองลาว

ราคาเริ่มต้น ฿ 14,999
รหัสทัวร์ BT-LAO62_FD
สายการบิน Air Asia [FD]
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
ประเทศ ลาว

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • หมู่บ้านช่างฆ้อง • หมู่บ้านช่างไห 
  • น้ำตกตาดกวางสี 
  • ใส่บาตรข้าวเหนียว • ตลาดเช้า 
  • วัดเชียงทอง 
  • นั่งรถไฟความเร็วสูงลาว-จีนไปวังเวียง • ถ้ำนางฟ้า 
  • ล่องเรือชมแม่น้ำซอง • ตลาดกลางคืน
  • พระธาตุหลวง 
  • ประตูชัย


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ • หลวงพระบาง • พระธาตุภูษี • ตลาดมืด  นำท่านเข้าสู่ที่พัก เมืองหลวงพระบาง หรือเทียบเท่า
2 พระราชวังเก่า • หมู่บ้านช่างฆ้อง • หมู่บ้านช่างไห • ถ้ำติ่ง • น้ำตกตาดกวางสี • ศูนย์สมุนไพร นำท่านเข้าสู่ที่พัก เมืองหลวงพระบาง
3 ใส่บาตรข้าวเหนียว • ตลาดเช้า • วัดเชียงทอง • นั่งรถไฟความเร็วสูงลาว-จีนไปวังเวียง • ถ้ำนางฟ้า • ล่องเรือชมแม่น้ำซอง • ตลาดกลางคืน นำท่านเข้าสู่พักที่ เมืองวังเวียง หรือเทียบเท่า
4 เวียงจันทน์ • ศูนย์หัตถกรรม • พระธาตุหลวง • ประตูชัย • สนามบินนานาชาติเวียงจันทร์ กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
10-13 พ.ค.67 17,999 จอง
จอง
17-20 พ.ค.67 15,999 จอง
จอง
21-24 มิ.ย.67 16,999 จอง
จอง
28 มิ.ย.-01 ก.ค.67 15,999 จอง
จอง
12-15 ก.ค.67 17,999 จอง
จอง
19-22 ก.ค.67 19,999 จอง
จอง
09-12 ส.ค.67 18,999 จอง
จอง
23-26 ส.ค.67 15,999 จอง
จอง
20-23 ก.ย.67 14,999 จอง
จอง
11-14 ต.ค.67 19,999 จอง
จอง
18-21 ต.ค.67 18,999 จอง
จอง
23-26 ต.ค.67 19,999 จอง
จองสอบถาม