มหัศจรรย์..หลวงพระบาง สัมผัสธรรมชาติเมืองลาว

ราคาเริ่มต้น ฿ 15,999
รหัสทัวร์ BT-LAO62_FD
สายการบิน Air Asia [FD]
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
ประเทศ ลาว

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • นำท่านชม วัดวิชุนราช นำท่านนมัสการ พระธาตุหมากโม
  • พระธาตุภูษี (Phou Si Mountian) สองข้างทางร่มรื่นด้วยต้นดอกจำปา
  • ช้อปปิ้งตลาดมืด (NIGHT MARKET) 
  • วัดเชียงทองเป็นวัดหลวงคู่บ้านคู่เมืองหลวงพระบาง


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ • หลวงพระบาง • วัดวิชุน • พระธาตุภูษี • ตลาดมืด Angthong Hotel หลวงพระบาง หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
2 พระราชวังเก่า • วัดเชียงทอง • หมู่บ้านช่างฆ้อง • หมู่บ้านช่างไห • ถ้ำติ่ง • น้ำตกตาดกวางสี น้ำตกแก้วมงคล Angthong Hotel หลวงพระบาง หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
3 ใส่บาตรข้าวเหนียว • วัดแสน • บ้านผานม • นั่งรถไฟความเร็วสูงลาว-จีนไปวังเวียง • ถ้ำนางฟ้า • บลูลากูน • ล่องเรือชมแม่น้ำซอง Inthira Vangvieng หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
4 วังเวียง • เวียงจันทน์ • พระธาตุหลวง • ประตูชัย • ศูนย์หัตถกรรม • สนามบินนานาชาติเวียงจันทร์ • กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
01-04 เม.ย. 66 16,999 จอง
จอง
06-09 เม.ย. 66 18,999 จอง
จอง
12-15 เม.ย. 66 19,999 จอง
จอง
13-16 เม.ย. 66 19,999 จอง
จอง
14-17 เม.ย. 66 19,999 จอง
จอง
15-18 เม.ย. 66 18,999 จอง
จอง
27-30 เม.ย. 66 17,999 จอง
จอง
28-01 พ.ค. 66 16,999 จอง
จอง
04-07 พ.ค. 66 16,999 จอง
จอง
11-14 พ.ค. 66 16,999 จอง
จอง
20-23 พ.ค. 66 15,999 จอง
จอง
27-30 พ.ค. 66 16,999 จอง
จอง
01-04 มิ.ย. 66 17,999 จอง
จอง
03-06 มิ.ย. 66 179,999 จอง
จอง
17-20 มิ.ย. 66 16,999 จอง
จอง
22-25 มิ.ย. 66 16,999 จอง
จอง
24-27 มิ.ย. 66 16,999 จอง
จอง
01-04 ก.ค. 66 15,999 จอง
จอง
08-11 ก.ค. 66 16,999 จอง
จอง
13-16 ก.ค. 66 16,999 จอง
จอง
13-16 ก.ค. 66 17,999 จอง
จอง
22-25 ก.ค. 66 17,999 จอง
จอง
27-30 ก.ค. 66 17,999 จอง
จอง
28-31 ก.ค. 66 18,999 จอง
จอง
29-01 ส.ค. 66 17,999 จอง
จอง
05-08 ส.ค. 66 16,999 จอง
จอง
10-13 ส.ค. 66 17,999 จอง
จอง
11-14 ส.ค. 66 18,999 จอง
จอง
12-15 ส.ค. 66 17,999 จอง
จอง
19-22 ส.ค. 66 15,999 จอง
จอง
19-22 ส.ค. 66 15,999 จอง
จอง
26-29 ส.ค. 66 16,999 จอง
จอง
02-05 ก.ย. 66 15,999 จอง
จอง
07-10 ก.ย. 66 15,999 จอง
จอง
09-12 ก.ย. 66 15,999 จอง
จอง
16-19 ก.ย. 66 16,999 จอง
จอง
21-24 ก.ย. 66 16,999 จอง
จอง
23-26 ก.ย. 66 16,999 จอง
จอง
30-03 ต.ค. 66 15,999 จอง
จอง
05-08 ต.ค. 66 16,999 จอง
จอง
07-10 ต.ค. 66 17,999 จอง
จอง
07-10 ต.ค. 66 17,999 จอง
จอง
07-10 ต.ค. 66 17,999 จอง
จอง
19-22 ต.ค. 66 17,999 จอง
จอง
21-24 ต.ค. 66 17,999 จอง
จอง
28-31 ต.ค. 66 16,999 จอง
จอง