มหัศจรรย์…ยุโรปตะวันออก East Europe เมืองมรดกโลก

ราคาเริ่มต้น ฿ 89,999
รหัสทัวร์ BT-EUR832_EK
สายการบิน Emirates Airline / EK
ระยะเวลา 9 วัน 6 คืน
ประเทศ เยอรมนี ออสเตรี เชค สโลวาเกีย ฮังการี

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • ปราสาทนอยชวานสไตน์ 
  • พระราชวังและสวนมิราเบล   
  •  หมู่บ้านโกเซา • เมืองฮัลล์สตัทท์ 
  • ปราสาทปราก 
  • ปราสาทบราทิสลาวา
  •  ล่องเรือแม่น้ำดานูบพร้อมรับประทานอาหารค่ำบนเรือ


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ
2 ดูไบ (แวะเปลี่ยนเครื่อง) • มิวนิค (เยอรมนี) • จัตุรัสมาเรียนพลาสท์ Mercure Hotel Munich South Messe หรือเทียบเท่า
3 มิวนิค • ชวานเกา • ปราสาทนอยชวานสไตน์ • ฟุสเซ่น • เมืองซาลบวร์ก • พระราชวังและสวนมิราเบล • จัตุรัสเรสซิเดนซ์ • บ้านเกิดโมซาร์ท Four Side Hotel Salzburg หรือเทียบเท่า
4 เมืองซาลบวร์ก • หมู่บ้านโกเซา • เมืองฮัลล์สตัทท์ • ลินซ์ Courtyard by Marriott Linz หรือเทียบเท่า
5 เชสกี้ครุมลอฟ • ปราก • สะพานชาร์ล • ย่านเมืองเก่า • นาฬิกาดาราศาสตร์ Hotel Duo หรือเทียบเท่า
6 ปราก • ปราสาทปราก • โบสถ์เซ็นท์วีตัส • ถนน Golden Lane • ปราสาทบราทิสลาวา Crowne Plaza Hotel Bratislava หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
7 Fashion Outlet Parndorf • ปูดาเปสต์ • จัตุรัสวีรบุรุษ • สะพานเชน • คาสเทิลฮัลล์ • มหาวิหารเซ็นท์สตีเฟ่น • ล่องเรือแม่น้ำดานูบพร้อมรับประทานอาหารค่ำบนเรือ Novotel Budapest City หรือเทียบเท่า
8 เวียนนา • พระราชวังและสวนเชินน์บรุน • ถนนคาร์ทเนอร์ • สนามบินนานาชาติกรุงเวียนนาบูดาเปสต์
9 สนามบินดูไบ • สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
10 – 18 สิงหาคม 2566 89,999 จอง
จอง