fbpx

มหัศจรรย์…บาหลี อารยธรรมแห่งอินโดนีเซีย

ราคาเริ่มต้น ฿ 19,999
รหัสทัวร์ BT-BAL54_FD
สายการบิน Air Asia [FD]
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
ประเทศ อินโดนีเซีย

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • หาดจิมบารัน
  • วัดทามันอายุน 
  • โรงงานช็อคโกแลต 
  • วัดบราตัน 
  • วิหารทานาห์ลอต    
  • นาข้าวขั้นบันได 
  • หมู่บ้านคินตามณี 


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 ดอนเมือง กรุงเทพฯ • อูลูวาตู • สวนวิษณุ • ระบำเกอจัก • หาดจิมบารัน เข้าสู่ GRAND LIVIO OR EDEN HOTEL KUTA หรือเทียบเท่ามาตรฐานของบาหลี
2 วัดทามันอายุน • โรงงานช็อคโกแลต • วัดบราตัน • วิหารทานาห์ลอต เข้าสู่ GRAND LIVIO OR EDEN HOTEL KUTA
3 หมู่บ้านผลิตผ้าบาติก • นาข้าวขั้นบันได • หมู่บ้านคินตามณี • กาแฟขี้ชะมด • วัดเทมภัคสิริงค์ เข้าสู่ GRAND LIVIO OR EDEN HOTEL KUTA
4 ร้านกฤษณะ • สนามบินงูระห์ไร • ดอนเมือง กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
13 – 16 เม.ย. 67 27,999 จอง
จอง
25 – 28 เม.ย. 67 22,999 จอง
จอง
16 – 19 พ.ค. 67 22,999 จอง
จอง
22 – 25 พ.ค. 67 22,999 จอง
จอง
01 – 04 มิ.ย. 67 22,999 จอง
จอง
13 – 16 มิ.ย. 67 19,999 จอง
จอง
19 – 22 ก.ค. 67 23,999 จอง
จอง
26 – 29 ก.ค. 67 23,999 จอง
จอง
15 – 18 ส.ค. 67 22,999 จอง
จอง
22 – 25 ส.ค. 67 22,999 จอง
จอง
29 ส.ค. – 01 ก.ย. 67 22,999 จอง
จอง
12 – 15 ก.ย. 67 20,999 จอง
จอง
19 – 22 ก.ย. 67 22,999 จอง
จอง
26 – 29 ก.ย. 67 22,999 จอง
จองสอบถาม