fbpx

มหัศจรรย์…ดานัง ฮอยอัน พักบาน่าฮิลล์

ราคาเริ่มต้น ฿ 13,999
รหัสทัวร์ BT-DAD94_FD
สายการบิน Air Asia [FD]
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
ประเทศ เวียดนาม

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • หมู่บ้านกั๊มทาน 
  • นั่งเรือกระด้งเมืองโบราณฮอยอัน 
  • วัดลินห์อึ๋ง 
  • Café Son Tra Marina 
  • สะพานมังกร 
  • นั่งกระเช้าไฟฟ้าบาน่าฮิลล์           


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 ดอนเมือง กรุงเทพฯ • ดานัง เวียดนาม • ร้านหินอ่อน • หมู่บ้านกั๊มทาน • นั่งเรือกระด้ง เมืองโบราณฮอยอัน MAGNOLIA HOTEL 4* หรือเทียบเท่ามาตรฐานเวียดนาม
2 วัดลินห์อึ๋ง • Café Son Tra Marina • ร้านเยื่อไผ่ • ตลาดฮาน • สะพานมังกร • นั่งกระเช้าไฟฟ้า • บาน่าฮิลล์ แรม Mercure Bana Hill French Village
3 บานาฮิลล์ • ดานัง • ดอนเมือง กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
03 – 05 พ.ย. 66 13,999 จอง
จอง
10 – 12 พ.ย. 66 14,999 จอง
จอง
17 – 19 พ.ย. 66 13,999 จอง
จอง
24 – 26 พ.ย. 66 14,999 จอง
จอง
01 – 03 ธ.ค. 66 15,999 จอง
จอง
08 – 10 ธ.ค. 66 16,999 จอง
จอง
09 – 11 ธ.ค. 66 17,999 จอง
จอง
15 – 17 ธ.ค. 66 14,999 จอง
จอง
22 – 24 ธ.ค. 66 17,999 จอง
จอง
29 – 31 ธ.ค. 66 19,999 จอง
จอง
31 ธ.ค. 66 – 02 ม.ค. 67 19,999 จอง
จอง
06 – 08 ม.ค. 67 15,999 จอง
จอง
12 – 14 ม.ค. 67 14,999 จอง
จอง
19 – 21 ม.ค. 67 14,999 จอง
จอง
02 – 04 ก.พ. 67 14,999 จอง
จอง
16 – 18 ก.พ. 67 17,999 จอง
จอง
23 – 25 ก.พ. 67 16,999 จอง
จอง
25 – 27 ก.พ. 67 15,999 จอง
จอง
01 – 03 มี.ค. 67 13,999 จอง
จอง
08 – 10 มี.ค. 67 14,999 จอง
จอง
15 – 17 มี.ค. 67 14,999 จอง
จอง
22 – 24 มี.ค. 67 13,999 จอง
จองสอบถาม