fbpx

มหัศจรรย์…ดานัง ฮอยอัน บาน่าฮิลล์

ราคาเริ่มต้น ฿ 10,999
รหัสทัวร์ BT-DAD95_FD
สายการบิน Air Asia [FD]
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
ประเทศ เวียดนาม

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  •  หมู่บ้านกั๊มทาน 
  • นั่งเรือกระด้ง
  • เมืองโบราณฮอยอัน    
  • นั่งกระเช้าไฟฟ้าบานาฮิลล์เต็มวัน 
  • สะพานมังกร
  • วัดลินห์อึ๋ง 
  • Café Son Tra Marina 


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 ดอนเมือง กรุงเทพฯ • ดานัง เวียดนาม • ร้านหินอ่อน • หมู่บ้านกั๊มทาน • นั่งเรือกระด้ง เมืองโบราณฮอยอัน MAGNOLIA HOTEL 4* หรือเทียบเท่ามาตรฐานเวียดนาม
2 นั่งกระเช้าไฟฟ้า • บานาฮิลล์เต็มวัน • ร้านไข่มุก • สะพานมังกร MAGNOLIA HOTEL 4* หรือเทียบเท่ามาตรฐานเวียดนาม
3 วัดลินห์อึ๋ง • Café Son Tra Marina • ร้านเยื่อไผ่ • ตลาดฮาน • ดอนเมือง กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
04 – 06 พ.ย. 66 10,999 จอง
จอง
11 – 13 พ.ย. 66 12,999 จอง
จอง
18 – 20 พ.ย. 66 10,999 จอง
จอง
25 – 27 พ.ย. 66 12,999 จอง
จอง
02 – 04 ธ.ค. 66 13,999 จอง
จอง
03 – 05 ธ.ค. 66 14,999 จอง
จอง
10 – 12 ธ.ค. 66 14,999 จอง
จอง
16 – 18 ธ.ค. 66 13,999 จอง
จอง
23 – 25 ธ.ค. 66 14,999 จอง
จอง
05 – 07 ม.ค. 67 14,999 จอง
จอง
13 – 15 ม.ค. 67 13,999 จอง
จอง
26 – 28 ม.ค. 67 12,999 จอง
จอง
03 – 05 ก.พ. 67 13,999 จอง
จอง
17 – 19 ก.พ. 67 14,999 จอง
จอง
24 – 26 ก.พ. 67 14,999 จอง
จอง
02 – 04 มี.ค. 67 12,999 จอง
จอง
09 – 11 มี.ค. 67 13,999 จอง
จอง
16 – 18 มี.ค. 67 13,999 จอง
จอง
23 – 25 มี.ค. 67 12,999 จอง
จองสอบถาม