fbpx

มหัศจรรย์…คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า (นั่งรถไฟความเร็วสูง)

ราคาเริ่มต้น ฿ 23,999
รหัสทัวร์ BT-KMG21_FD
สายการบิน Air Asia [FD]
ระยะเวลา 6 วัน 5 คืน
ประเทศ จีน

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • เมืองโบราณต้าหลี่ 
  • วัดลามะซงจ้านหลิน 
  • ช่องแคบเสือกระโจน 
  • สระมังกรดำ (เหยหลงถัน) 
  • เมืองโบราณลี่เจียง
  • อุทยานมังกรหยก 
  • นั่งกระเช้าขึ้นภูเขาหิมะมังกรหยก 
  • โชว์ความประทับใจลี่เจี่ยง (โชว์จางอี้โหม่ว) 
  • อุทยานน้ำหยก
  • ทะลสาบไป๋สุยเหอ 


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินดอนเมือง • สนามบินคุนหมิงฉางสุ่ย • เมืองต้าหลี่ DALI ZHUANG YUAN HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
2 เมืองโบราณต้าหลี่ • ผ่านชมเจดีย์สามองค์ • วัดเจ้าแม่กวนอิมแปลงกาย • แชงกรีล่า • เมืองเก่าจงเตี้ยน พักที่ GRACE HOTEL หรือเทียบเท่า
3 วัดลามะซงจ้านหลิน • ช่องแคบเสือกระโจน • เมืองลี่เจียง • สระมังกรดำ (เหยหลงถัน) • เมืองโบราณลี่เจียง พักที่ FENG HUANG YANHG SHENG HOTEL
4 อุทยานมังกรหยก • นั่งกระเช้าขึ้นภูเขาหิมะมังกรหยก • โชว์ความประทับใจลี่เจี่ยง (โชว์จางอี้โหม่ว) • อุทยานน้ำหยก • ทะลสาบไป๋สุยเหอ • เมืองโบราณซูเหอ พักที่ FENG HUANG YANHG SHENG HOTEL
5 เมืองลี่เจียง • นั่งรถไฟความเร็วสูง • เมืองคุนหมิง • ตำหนักทอง • ร้านบัวหิมะ • สวนน้ำตกคุนหมิง • ร้านหยก • ประตูม้าทองไก่หยก พักที่ PIN HUA YUE JIA HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
6 สนามบินคุนหมิงฉางสุ่ย • สนามบินดอนเมือง • กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
08 – 13 พฤษภาคม 2567 23,999 จอง
จอง
15 – 20 พฤษภาคม 2567 24,999 จอง
จอง
22 – 27 พฤษภาคม 2567 25,999 จอง
จอง
29 พฤษภาคม – 03 มิถุนายน 2567 25,999 จอง
จอง
05 – 10 มิถุนายน 2567 25,999 จอง
จอง
12 – 17 มิถุนายน 2567 25,999 จอง
จอง
19 – 24 มิถุนายน 2567 25,999 จอง
จอง
26 มิถุนายน – 01 กรกฎาคม 2567 25,999 จอง
จอง
03 – 08 กรกฎาคม 2567 24,999 จอง
จอง
21 – 26 สิงหาคม 2567 25,999 จอง
จอง
28 สิงหาคม – 02 กันยายน 2567 25,999 จอง
จอง
04 – 09 กันยายน 2567 25,999 จอง
จอง
11 – 16 กันยายน 2567 25,999 จอง
จอง
09 – 14 ตุลาคม 2567 26,999 จอง
จอง
16 – 21 ตุลาคม 2567 25,999 จอง
จอง
23 – 28 ตุลาคม 2567 26,999 จอง
จองสอบถาม