fbpx

มหัศจรรย์…คุนหมิง ต้าหลี่ แชงกรีล่า ลี่เจียง (นั่งรถไฟความเร็วสูง) V.3

ราคาเริ่มต้น ฿ 24,999
รหัสทัวร์ BT-KMG10_FD
สายการบิน Air Asia [FD]
ระยะเวลา 6 วัน 5 คืน
ประเทศ จีน

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • เมืองโบราณต้าหลี่ วัดเจ้าแม่กวนอิมแปลงกาย 
  • วัดลามะซงจ้าหลิน •
  • ช่องแคบเสือกระโจน 
  • สระมังกรดำ (เหยหลงถัน) 
  • เมืองโบราณลี่เจียง
  • นั่งกระเช้าขึ้นภูเขาหิมะมังกรหยก •
  • โชว์ความประทับใจลี่เจี่ยง (โชว์จางอี้โหม่ว) 
  • ทะลสาบไป๋สุยเหอ • อุทยานน้ำหยก


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินดอนเมือง • สนามบินคุนหมิงฉางสุ่ย • เมืองต้าหลี่ พักที่ DALI ZHUANG YUAN HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
2 เมืองโบราณต้าหลี่ • วัดเจ้าแม่กวนอิมแปลงกาย • ผ่านชมเจดีย์สามองค์ • แชงกรีล่า • เมืองเก่าจงเตี้ยน พักที่ GRACE HOTEL หรือเทียบเท่า
3 วัดลามะซงจ้าหลิน • ช่องแคบเสือกระโจน • เมืองลี่เจียง • สระมังกรดำ (เหยหลงถัน) • เมืองโบราณลี่เจียง พักที่ FENG HUANG YANHG SHENG HOTEL หรือเทียบเท่า
4 อุทยานมังกรหยก • นั่งกระเช้าขึ้นภูเขาหิมะมังกรหยก • โชว์ความประทับใจลี่เจี่ยง (โชว์จางอี้โหม่ว) • ทะลสาบไป๋สุยเหอ • อุทยานน้ำหยก • เมืองโบราณซูเหอ พักที่ FENG HUANG HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
5 เมืองลี่เจียง • นั่งรถไฟความเร็วสูง • เมืองคุนหมิง • ตำหนักทอง • ร้านบัวหิมะ (บริการนวดฝ่าเท้า) • สวนน้ำตกคุนหมิง • ร้านหยก • ประตูม้าทองไก่หยก พักที่ PIN HUA YUE JIA HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
6 สนามบินคุนหมิงฉางสุ่ย • สนามบินดอนเมือง • กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
22 - 27 สิงหาคม 2566 24,999 จอง
จอง
29 สิงงหาคม - 03 กันยายน 2566 24,999 จอง
จอง
05 - 10 กันยายน 2566 25,999 จอง
จอง
12 - 17 กันยายน 2566 25,999 จอง
จอง
19 - 24 กันยายน 2566 25,999 จอง
จอง
10 - 15 ตุลาคม 2566 28,999 จอง
จอง
20 - 25 ตุลาคม 2566 28,999 จอง
จอง
24 - 29 ตุลาคม 2566 26,999 จอง
จอง
31 ตุลาคม - 05 พฤศจิกายน 2566 26,999 จอง
จอง
07 - 12 พฤศจิกายน 2566 26,999 จอง
จอง
14 - 19 พฤศจิกายน 2566 26,999 จอง
จอง
21 - 26 พฤศจิกายน 2566 26,999 จอง
จอง
28 พฤศจิกายน - 03 ธันวาคม 2566 26,999 จอง
จอง
05 - 10 ธันวาคม 2566 28,999 จอง
จอง
12 - 17 ธันวาคม 2566 26,999 จอง
จอง
19 - 24 ธันวาคม 2566 26,999 จอง
จอง
26 - 31 ธันวาคม 2566 29,999 จอง
จอง
27 ธันวาคม - 01 มกราคม 2567 33,999 จอง
จอง
29 ธันวาคม - 03 มกราคม 2567 34,999 จอง
จองสอบถาม