fbpx

บินเหมาลำ ฉลองเทศกาลปีใหม่ ซาปา ฮานอย ฟานซีปัน วัดตามจุ๊ก 5 วัน 3 คืน

ราคาเริ่มต้น ฿ 25,999
รหัสทัวร์ BT-VN296_VZ
สายการบิน Vietjet Air / VJ, VZ
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
ประเทศ เวียดนาม

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • ชมนาขั้นบันใด ซาปา หลังคาอินโดจีน
  • นั่งรถรางและกระเช้าขึ้นเขา ฟานซิปัน
  • หมู่บ้านชาวเขา Cat Act Village
  • เช็คอินจุดท่องเที่ยวใหม่ วัดตามจุ๊ก


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
2 สนามบินนอยไบ เวียดนาม • ลาวไก • ซาปา • โบสถ์หินซาปา • ช้อปปิ้งไนซ์มาเก็ต PISTACHIO SAPA 4* หรือเทียบเท่า มาตรฐานเวียดนาม
3 ซาปา • นั่งรถรางขึ้นกระเช้าฟานซีปัน • Moana Sapa • หมู่บ้านชาวเขากั๊ตกั๊ต PISTACHIO SAPA 4* หรือเทียบเท่ามาตรฐานเวียดนาม
4 ฮานอย • ร้านเยื่อไผ่ • จตุรัสบาดิ่ญ • โบสถ์ฮานอย • ทะเลสาบคืนดาบ • สะพานแสงอาทิตย์ • วัดหง๊อกซิน • อิสระช้อปปิ้งถนน 36 สาย GOLDEN LAKE 5* หรือเทียบเท่ามาตรฐานเวียดนาม
5 ฮานาม • จุดเช็คอินแห่งใหม่ “วัดตามจุ๊ก” • ฮานอย • วัดเฉินก๊วก • สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
28 ธ.ค. 67 - 01 ม.ค. 68 25,999 จอง
จองสอบถาม