fbpx

บินเหมาลำ ฉลองเทศกาลปีใหม่ ซาปา ฮานอย ฟานซีปัน วัดตามจุ๊ก (พักหรู 5 ดาว)

ราคาเริ่มต้น ฿ 28,999
รหัสทัวร์ BT-VN297_VZ
สายการบิน Vietjet Air / VJ, VZ
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
ประเทศ เวียดนาม

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • โบสถ์หินซาปา
  • ช้อปปิ้งไนซ์มาเก็ต
  • นั่งรถรางขึ้นกระเช้าฟานซีปัน
  • Moana Sapa
  • หมู่บ้านชาวเขากั๊ตกั๊ต
  • โบสถ์ฮานอย
  • ทะเลสาบคืนดาบ
  • สะพานแสงอาทิตย์
  • วัดหง๊อกซิน
  • อิสระช้อปปิ้งถนน 36 สาย


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ • สนามบินนอยไบ เวียดนาม • ลาวไก • ซาปา • โบสถ์หินซาปา • ช้อปปิ้งไนซ์มาเก็ต M GALLERY HOTEL 5* หรือเทียบเท่า มาตรฐานเวียดนาม
2 ซาปา • นั่งรถรางขึ้นกระเช้าฟานซีปัน • Moana Sapa • หมู่บ้านชาวเขากั๊ตกั๊ต M GALLERY HOTEL 5* หรือเทียบเท่ามาตรฐานเวียดนาม
3 ฮานอย • ร้านเยื่อไผ่ • จตุรัสบาดิ่ญ • โบสถ์ฮานอย • ทะเลสาบคืนดาบ • สะพานแสงอาทิตย์ • วัดหง๊อกซิน • อิสระช้อปปิ้งถนน 36 สาย GOLDEN LAKE 5* หรือเทียบเท่ามาตรฐานเวียดนาม
4 ฮานาม • จุดเช็คอินแห่งใหม่ “วัดตามจุ๊ก” • ฮานอย • สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
30 ธ.ค. 66 - 02 ม.ค. 67 28,999 10,000 5,000 จอง
จองสอบถาม