fbpx

น้ำร้อนปลาเป็น น้ำเย็นที่สวิต ออสเตรีย เยอรมนี สวิตเซอร์แลนด์

ราคาเริ่มต้น ฿ 66,999
รหัสทัวร์ QQGO3VIE-EK008
สายการบิน Emirates Airline / EK
ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน
ประเทศ ออสเตรีย เยอรมนี สวิตเซอร์แลนด์

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • เวียนนา – ถนนคาร์ทเนอร์ – ฮัลสตัท – มิวนิค
  • โรเซนไฮม์ – อินส์บรุค – วาดุซ – ซูริค
  • ทะเลสาบเบรียนซ์ – ขึ้นกระเช้าสู่ยอดเขาชิลธอร์น 
  • หมู่บ้านเลาเทอร์บรุนเน่น – อินเทอร์ลาเกน
  • ทะเลสาบเบรียนซ์ – ขึ้นกระเช้าสู่ยอดเขาชิลธอร์น
  • หมู่บ้านเลาเทอร์บรุนเน่น – อินเทอร์ลาเกน 


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ
2 ดูไบ – เวียนนา - ถนนคาร์ทเนอร์ RAINERS
3 เวียนนา – ฮัลสตัท - มิวนิค - โรเซนไฮม์ HOLIDAY INN EXPRESS
4 โรเซนไฮม์ - อินส์บรุค - วาดุซ - ซูริค INTERCITY HOTEL
5 ซูริค - ทะเลสาบเบรียนซ์ - ขึ้นกระเช้าสู่ยอดเขาชิลธอร์น - หมู่บ้านเลาเทอร์บรุนเน่น - อินเทอร์ลาเกน – ซูริค INTERCITY HOTEL
6 ซูริค – ซุก – ลูเซิร์น - เบิร์น – สนามบิน
7 ดูไบ - กรุงเทพ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
16 – 22 ก.ย. 67 66,999 7,900 จอง
จอง
25 ก.ย. – 01 ต.ค. 67 66,999 7,900 จอง
จองสอบถาม