fbpx

น่าน ปัว สะปัน บ่อเกลือ SPECIAL PRICE 3วัน2คืน

ราคาเริ่มต้น ฿ 5,999
รหัสทัวร์ GSDTH06SL
สายการบิน Lion Air [SL]
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
ประเทศ ทัวร์ไทย

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  •  วัดมิ่งเมือง – วัดภูมินทร์ – วัดศรีมงคล – อำเภอปัว – วัดภูเก็ต
  • ร้านลำดวนผ้าทอ – ร้านกาแฟบ้านไทลื้อ – ดอยภูคา
  • หมู่บ้านสะปัน – บ่อเกลือสินเธาว์ – ถนนลอยฟ้า โค้งเลข 3
  • วัดพระธาตุเขาน้อย – ถนนคนเดินน่าน  วันศรีพันต้น
  • วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร – ซุ้มต้นลีลาวดี – พระบรมธาตุแช่แห้ง – Erabica Coffee                                                                                         


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – ท่าอากาศยานน่านนคร – วัดมิ่งเมือง – วัดภูมินทร์ - วัดศรีมงคล – อำเภอปัว – วัดภูเก็ต โรงแรมฮักปัว โฮเทล หรือเทียบเท่า
2 ร้านลำดวนผ้าทอ - ร้านกาแฟบ้านไทลื้อ - ดอยภูคา - หมู่บ้านสะปัน – บ่อเกลือสินเธาว์ - ถนนลอยฟ้า โค้งเลข 3 – วัดพระธาตุเขาน้อย – ถนนคนเดินน่าน โรงแรมบ้านน่าน/โรงแรมบ้านน่าน B&B หรือเทียบเท่า
3 วันศรีพันต้น – วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร – ซุ้มต้นลีลาวดี - พระบรมธาตุแช่แห้ง - Erabica Coffee - ท่าอากาศยานน่านนคร – กรุงเทพฯ(ดอนเมือง)

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
20 – 22 พฤษภาคม 2565 5,999 2,000 จอง
จอง
27 – 29 พฤษภาคม 2565 5,999 2,000 จอง
จอง
10 – 12 มิถุนายน 2565 5,999 2,000 จอง
จอง
17 – 19 มิถุนายน 2565 5,999 2,000 จอง
จอง
24 – 26 มิถุนายน 2565 5,999 2,000 จอง
จอง
01 – 03 กรกฎาคม 2565 5,999 2,000 จอง
จอง
08 – 10 กรกฎาคม 2565 5,999 2,000 จอง
จอง
22 – 24 กรกฎาคม 2565 5,999 2,000 จอง
จอง
05 – 07 สิงหาคม 2565 5,998 2,000 จอง
จอง
19 – 21 สิงหาคม 2565 5,999 2,000 จอง
จอง
26 – 28 สิงหาคม 2565 5,999 2,000 จอง
จอง
02 – 04 กันยายน 2565 5,999 2,000 จอง
จอง
09 – 11 กันยายน 2565 5,999 2,000 จอง
จอง
16 – 18 กันยายน 2565 5,999 2,000 จอง
จอง
23 – 25 กันยายน 2565 5,999 2,000 จอง
จอง
30 กันยายน – 02 ตุลาคม 2565 5,999 2,000 จอง
จอง
07 – 09 ตุลาคม 2565 5,999 2,000 จอง
จอง
28 – 30 ตุลาคม 2565 5,999 2,000 จอง
จองสอบถาม