fbpx

RUSSIA BAIKAL MAGICAL FREEZE FREEDAY

ราคาเริ่มต้น ฿ 79,999
รหัสทัวร์ GSIKT03
สายการบิน JSC Siberia Airlines / S7
ระยะเวลา 8วัน7คืน
ประเทศ รัสเซีย

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • โบสถ์คาซาน
  • TALTSY MUSEUM
  •  นั่งสุนัขฮัสกี้ลากเลื่อน
  • นั่งกระเช้าชมวิวCHERSKY STONE


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
2 สนามบินอีร์คุตสค์ – พักผ่อนในโรงแรม – โบสถ์คาซาน – เมืองลิสต์เวียนก้า – TALTSY MUSEUM – นั่งสุนัขฮัสกี้ลากเลื่อน – นั่งกระเช้าชมวิวCHERSKY STONE –ห้างสรรพสินค้าในเมืองอีร์คุตสค์ IRKUTSK CITY CENTER HOTEL , IRKUTSK
3 เกาะโอลค์ฮอน – นั่งรถ UAZ – ทะเลสาบไบคาล – เมืองคูชีร์ – SHAMAN ROCK GUEST HOUSE ADMIRAL / GUEST HOUSE NABAIMAR , OLKHON ISLAND
4 เกาะโอลค์ฮอน – นั่งรถ MILITARY VAN – เที่ยวตอนเหนือของเกาะโอลค์ฮอน GUEST HOUSE ADMIRAL / GUEST HOUSE NABAIMAR , OLKHON ISLAND
5 เกาะโอลค์ฮอน – นั่งรถ MILITARY VAN – เที่ยวตอนใต้ของเกาะโอลค์ฮอน GUEST HOUSE ADMIRAL / GUEST HOUSE NABAIMAR , OLKHON ISLAND
6 กิจกรรมบนเกาะโอลค์ฮอน หรือพักผ่อนตามอัธยาศัย – นั่ง HOVERCRAFT ชมพระอาทิตย์ตกดิน GUEST HOUSE ADMIRAL / GUEST HOUSE NABAIMAR , OLKHON ISLAND
7 เมืองอีร์คุตสค์ – THE BABR MONUMENT – 130 QUARTER IRKUTSK CITY CENTER HOTEL , IRKUTSK
8 สนามบินอีร์คุตสค์ – สนามบินสุวรรณภูมิ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
02 – 09 กุมภาพันธ์ 68 79,999 14,000 จอง
จอง
03 – 10 กุมภาพันธ์ 68 79,999 14,000 จอง
จอง
05 – 12 กุมภาพันธ์ 68 81,999 14,000 จอง
จอง
06 – 13 กุมภาพันธ์ 68 81,999 14,000 จอง
จอง
07 – 14 กุมภาพันธ์ 68 81,999 14,000 จอง
จอง
08 – 15 กุมภาพันธ์ 68 81,999 14,000 จอง
จอง
10 – 17 กุมภาพันธ์ 68 81,999 14,000 จอง
จอง
11 – 18 กุมภาพันธ์ 68 81,999 14,000 จอง
จอง
12 – 19 กุมภาพันธ์ 68 81,999 14,000 จอง
จอง
13 – 20 กุมภาพันธ์ 68 81,999 14,000 จอง
จองสอบถาม