fbpx

นาโกย่า ทาคายาม่า มัตสึโมโต้ คามิโคจิ ฟูจิ นาริตะ โตเกียว (เข้านาโกย่า-ออกนาริตะ)

ราคาเริ่มต้น ฿ 49,990
รหัสทัวร์ ZETZGNGO-2412SQ
สายการบิน Singapore Airlines / SQ
ระยะเวลา 6วัน4คืน
ประเทศ ญี่ปุ่น

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • ย่านเมืองเก่าซันมาชิซูจิ
  • หมู่บ้านนาราอิจูกุ
  • อิออนมอลล์
  • หมู่บ้านชิราคาวาโกะ


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินชางงี ประเทศสิงคโปร์
2 สนามบินนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น - ทาคายาม่า - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า ย่านเมืองเก่าซันมาชิซูจิ TAKAYAMA AREA HOTEL
3 มัตสึโมโต้ - คามิโคจิ - หมู่บ้านนาราอิจูกุ - เก็บภาพประทับใจ “ปราสาทมัตสึโมโต้” - อิออนมอลล์ MATSUMOTO AREA HOTEL
4 ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่ 5) - ศาลเจ้าโคมิตาเดะ - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค FUJI AREA HOTEL
5 วัดอาซากุสะ - ถนนนาคามิเซ - ช้อปปิ้งชินจูกุ NARITA AREA HOTEL
6 สนามบินนาริตะ - สนามบินชางงี ประเทศสิงคโปร์ - สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
20 – 25 ตุลาคม 2567 51,990 12,000 จอง
จอง
30 ต.ค. – 04 พ.ย. 2567 49,990 12,000 จอง
จองสอบถาม