fbpx

ทัวร์ เรียล เรียล… โตเกียว 2 ผู้ยิ่งใหญ่

ราคาเริ่มต้น ฿ 36,919
รหัสทัวร์ RJXJ024
สายการบิน Air asia X [XJ]
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
ประเทศ ญี่ปุ่น

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • ชมหมู่บ้านโบราณนาราอิ จูกุ
  • เข้าอุทยานคามิโคจิ
  • ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5
  • ชมกำแพงหิมะแห่งเจแปนแอลป์
  • ชมเขื่อนคุโรเบะ


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ-สนามบินนานาชาตินาริตะ (XJ600 BKK-NRT 23:50-08:00+1)
2 สนามบินนานาชาตินาริตะ-กรุงโตเกียว-วัดเซ็นโซจิ+ถนนนากามิเสะ-ถ่ายรูปหอคอยโตเกียวสกายทรีริมแม่น้ำสุมิดะ-เมืองมัตสึโมโต้-ปราสาทมัตสึโมโต้ (ด้านนอก)-ถนนนาคามาชิ Iroha Grand Hotel Matsumoto Ekimae หรือเทียบเท่า ★★★
3 สถานีโอกิซาว่า-เขื่อนคุโรเบะ-ชมกำแพงหิมะแห่งเจแปน แอลป์-สถานีทาเทยาม่า-เมืองทาคายาม่า Tabino Hotel Hida Takayama หรือเทียบเท่า ★★★
4 วัดฮิดะโคคุบุนจิ-ถนนซันมาจิซูจิ-สะพานนาคาบาชิ-ถ่ายรูปที่ทำการเก่าทาคายาม่า (ด้านนอก)-อุทยานแห่งชาติคามิโคจิ-หมู่บ้านโบราณนาราอิจูกุ-เมืองยามานาชิ Yukari No Mori หรือเทียบเท่า ★★★★
5 เทศกาลฟูจิชิบะซากุระ-ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5-เรียนรู้พิธีชงชาญี่ปุ่น-กรุงโตเกียว-ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ+ถ่ายรูป Cat 3D-เมืองนาริตะ Marroad Int’l Hotel Narita หรือเทียบเท่า ★★★
6 สนามบินนานาชาตินาริตะ-สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ (XJ601 NRT-BKK 09:15-14:35)

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
21-26 เมษายน 67 39,919 จอง
จอง
22-27 เมษายน 67 39,919 จอง
จอง
23-28 เมษายน 67 39,919 จอง
จอง
11-16 พฤษภาคม 67 38,919 จอง
จอง
12-17 พฤษภาคม 67 38,919 จอง
จอง
13-18 พฤษภาคม 67 38,919 จอง
จอง
14-19 พฤษภาคม 67 38,919 จอง
จอง
26-31 พฤษภาคม 67 36,919 จอง
จองสอบถาม