fbpx

ทัวร์ เรียล เรียล… ฮอกไกโด ใบเหลือง ใบส้ม ใบแดง

ราคาเริ่มต้น ฿ 36,919
รหัสทัวร์ RJXJ038
สายการบิน Air asia X [XJ]
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
ประเทศ ญี่ปุ่น

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • ขึ้นกระเช้าภูเขาคุโรดาเกะ
  • ชมใบไม้เปลี่ยนสีที่โจซังเค
  • ชมหมู่บ้านเทพนิยายนิงเกิ้ลเทอเรส


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ-สนามบินนานาชาตินิวชิโตเสะ (XJ620 BKK-CTS 01:20-10:40)
2 สนามบินนานาชาตินิวชิโตเสะ-เนินเขาแห่งพระพุทธเจ้า+รูปปั้นหินจำลองโมอาย-เมืองฟุราโน่-หมู่บ้านเทพนิยายนิงเกิ้ลเทอเรส-เมืองอาซาฮิกาว่า-อิสระช้อปปิ้ง AEON MALL ASAHIKAWA EKIMAE HOTEL AMANEK ASAHIKAWA หรือเทียบเท่า ★★★
3 อุทยานแห่งชาติไดเซ็ตสึซัง-น้ำตกกิงงะ+น้ำตกริวเซย์-ขึ้นกระเช้าภูเขาคุโรดาเกะ-โซอุนเคียว-เมืองอาซาฮิกาว่า-หมู่บ้านราเมนอาซาฮิกาว่า-บ่อน้ำสีฟ้าชิโรกาเนะ-เมืองซัปโปโร-อิสระช้อปปิ้งย่านทานุกิโคจิ TMARK CITY HOTEL SAPPORO ODORI หรือเทียบเท่า ★★★
4 SHOPPING DUTY FREE-เมืองโอตารุ-คลองโอตารุ-พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี-โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ-คาเฟ่คิตตี้-โจซังเค-สะพานฟุตามิสึริบาชิ+สวนเก็นเซน-เมืองซัปโปโร TMARK CITY HOTEL SAPPORO ODORI หรือเทียบเท่า ★★★
5 อิสระเต็มวัน (**ไม่มีรถบัสบริการ**) **หรือเลือกเที่ยวตลาดซัปโปโรโจไง, ย่านทานุกิโคจิ หรือสวนนากาจิมะ ตามอัธยาศัย** TMARK CITY HOTEL SAPPORO ODORI หรือเทียบเท่า ★★★
6 สนามบินนานาชาตินิวชิโตเสะ-สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ (XJ621 CTS-BKK 11:55-17:30)

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
05-10 ตุลาคม 2567 36,919 จอง
จอง
14-19 ตุลาคม 2567 42,919 จอง
จอง
21-26 ตุลาคม 2567 42,919 จอง
จอง
26-31 ตุลาคม 2567 39,919 จอง
จอง
27 ตุลาคม-01 พฤศจิกายน 2567 39,919 จอง
จอง
28 ตุลาคม-02 พฤศจิกายน 2567 39,919 จอง
จอง
29 ตุลาคม-03 พฤศจิกายน 2567 39,919 จอง
จอง
30 ตุลาคม-04 พฤศจิกายน 2567 39,919 จอง
จอง
31 ตุลาคม-05 พฤศจิกายน 2567 39,919 จอง
จอง
02-07 พฤศจิกายน 2567 39,919 จอง
จองสอบถาม