fbpx

WOW HONGKONG

ราคาเริ่มต้น ฿ 13,988
รหัสทัวร์ HKG-WOW3D-EK
สายการบิน Emirates Airline / EK
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
ประเทศ ฮ่องกง

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  •  อิสระช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย – Avenue of Star
  • The Symphony of light เจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ
  • วัดหวังต้าเซียน – โรงงานจิวเวลรี่- วัดแชกงหมิว


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – อิสระช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย - Avenue of Star - The Symphony of light COZI HARBOUR VIEW HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 3*
2 เจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ- วัดหวังต้าเซียน - โรงงานจิวเวลรี่- วัดแชกงหมิว – ร้านหยก – อิสระช้อปปิ้งมงก๊ก COZI HARBOUR VIEW HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 3*
3 อิสระเต็มวัน

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
07 - 09 กรกฎาคม 66 13,988 4,500 จอง
จอง
08-10 กันยายน 66 14,988 5,000 จอง
จอง
30 กันยายน 66 - 02 ตุลาคม 66 14,988 5,000 จอง
จอง
06-08 ตุลาคม 66 15,988 5,000 จอง
จอง
07-09 ตุลาคม 66 15,988 5,000 จอง
จอง
22-24 ตุลาคม 66 15,988 5,000 จอง
จอง
27-29 ตุลาคม 66 15,988 5,000 จอง
จอง
28-30 ตุลาคม 66 15,988 5,000 จอง
จอง
03-05 พฤศจิกายน 66 15,988 5,000 จอง
จอง
17-19 พฤศจิกายน 66 15,988 5,000 จอง
จอง
25-27 พฤศจิกายน 66 15,988 จอง
จอง
01-03 ธันวาคม 66 17,988 จอง
จอง
08-10 ธันวาคม 66 17,988 จอง
จองสอบถาม