WONDERFUL OF EAST EUROPE GERMANY CZECH SLOVAKIA HUNGARY AUSTRIA

ราคาเริ่มต้น ฿ 57,900
รหัสทัวร์ ITVEEY03
สายการบิน Etihad Airways / EY
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
ประเทศ เยอรมัน เช็ก สโลวาเกีย ฮังการี ออสเตรีย

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • ชมความอลังการ ปราสาทนอยชวานสไตน์
  • สัมผัสเมืองมรดกโลก เชสกี้ ครุมลอฟ
  • เยี่ยมชม ปราสาทปราก มหาวิหารเซนต์วิตัส
  • ล่องเรือชมความงามของแม่น้ำดานูบ
  • เที่ยวชม เมืองฮัลส์สตัทท์ หมู่บ้านริมทะเลสาบสวยที่สุดในโลก


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานนานาชาติอาบูดาบี แวะพักเปลี่ยนเครื่อง
2 ท่าอากาศยานนานาชาติมิวนิก ประเทศเยอรมัน – ปราสาทนอยชวานสไตน์ – เมืองมิวนิก – โบสถ์เซนต์ปีเตอร์ – มหา วิหารเฟราเอน - New Town Hall - จัตุรัส Marienplatz Holiday Inn München Süd 4* หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน
3 เมืองฮัลส์สตัทท์ ประเทศออสเตรีย - เมืองมรดกโลกเชสกี้ ครุมลอฟ สาธารณรัฐเช็ก - ปราสาทครุมลอฟ - อนุสรณ์สถาน Jan Hus Spa Hotel Vita 4* หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน
4 เมืองปราก – ปราสาทปราก – มหาวิหารเซนต์วิตัส – สะพานชาร์ลส์ – โบสถ์ติน – หอนาฬิกาดาราศาสตร์ – เมืองเบอร์โน Vista Hotel 4* หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน
5 บราติสลาวา – ปราสาทบราติสลาวา – โบสถ์เซนต์อลิซาเบธ – มหาวิหารเซนต์มาร์ติน - เมืองบูดาเปสต์ ประเทศฮังการี- ล่องเรือชมความงามของแม่น้ำดานูบ – รูปปั้นเจ้าหญิงน้อย Verdi Grand Hotel 4* หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน
6 บูดาเปสต์ – ปราสาทบูดาเปสต์ - โบสถ์ Matthias Church - Fisherman's Bastion - Designer Outlet in Parndorf ประเทศออสเตรีย – กรุงเวียนนา – มหาวิหารเซนต์สตีเฟน – พระราชวังฮอฟบวร์ก – โรงโอเปร่าแห่งเวียนนา – Column of Pest - ถนน Karntner Strasse H+ Hotel Wien 4* หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน
7 ท่าอากาศยานนานาชาติเวียนนา – ท่าอากาศยานนานาชาติอาบูดาบี แวะพักเปลี่ยนเครื่อง
8 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
13-20 มิถุนายน 66 57,900 จอง
จอง
12-19 กันยายน 66 57,900 จอง
จอง
19-26 กันยายน 66 57,900 จอง
จอง