fbpx

Wonder White Snow จิ่วจ้ายโกว มรดกโลก เฉิงตู

ราคาเริ่มต้น ฿ 17,888
รหัสทัวร์ ITVCFD21
สายการบิน Air Asia [FD]
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
ประเทศ จีน

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • เที่ยว 2 อุทยาน!! จิ่วจ้ายโกว หวงหลง
  • จิ่วจ้ายโกวมรดกโลก
  • ชมความงามอุทยานแห่งชาติหวงหลง
  • ทะเลสาบเต๋อซี
  • เมืองโบราณชงพาน
  • ถ่ายรูปแพนด้ายักษ์
  • ช้อปปิ้งถนนคนเดินชุนชีและไทกู๋หลี่


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 ท่าอากาศยานดอนเมือง – ท่าอากาศยานเทียนฟู่
2 ท่าอากาศยานเทียนฟู่ เฉิงตู - ทะเลสาบเต๋อซี – ผ่านชมเมืองโบราณซงพาน - จิ่วจ้ายโกว CELEBRITY JIUZHAIGOU HOTEL หรือระดับใกล้เคียงกัน
3 วจ้ายโกว - อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว(รวมรถประจำทางอุทยาน) - เมืองฉวนจู่ซื่อ MINJIANG HAOTING HOTEL หรือระดับใกล้เคียงกัน
4 เมืองฉวนจู่ซี่อ – อุทยานแห่งชาติหวงหลง (ไม่รวมกระเช้าขึ้น-ลงและรถกอล์ฟ) – ร้านหยก - เมืองตูเจียงเอี้ยน ZHONGYUAN INN HOTEL หรือระดับใกล้เคียงกัน
5 เมืองตูเจียงเอี้ยน – เฉิงตู- ร้านหมอนโอโซน - ร้านผ้าไหม - ถนนคนเดินชุนซี – แพนด้ายักษ์ - ถนนคนเดินไท่กู๋หลี่ – วัดต้าฉือ - ร้านยา- ท่าอากาศยานเทียนฟู่ – ท่าอากาศยานดอนเมือง FD563 TFU-DMK 02.50-05.05

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
16-21 พฤศจิกายน 2566 17,888 จอง
จอง
23-28 พฤศจิกายน 2566 17,888 จอง
จอง
01-06 ธันวาคม 2566 17,888 จอง
จอง
06-11 ธันวาคม 2566 17,888 จอง
จอง
13-18 ธันวาคม 2566 17,888 จอง
จอง
20-25 ธันวาคม 2566 19,888 จอง
จอง
28 ธันวาคม 2566 – 02 มกราคม 2567 24,888 จอง
จอง
30 ธันวาคม 2566 – 04 มกราคม 2567 24,888 จอง
จอง
11-16 มกราคม 2567 24,888 จอง
จอง
18-23 มกราคม 2567 24,888 จอง
จอง
25-30 มกราคม 2567 24,888 จอง
จอง
21-26 กุมภาพันธ์ 2567 24,888 จอง
จอง
28 กุมภาพันธ์ – 04 มีนาคม 2567 24,888 จอง
จอง
06-11 มีนาคม 2567 24,888 จอง
จอง
13-18 มีนาคม 2567 24,888 จอง
จอง
15-20 มีนาคม 2567 24,888 จอง
จอง
21-26 มีนาคม 2567 24,888 จอง
จองสอบถาม