fbpx

Wonder Love Autumn In Sorak

ราคาเริ่มต้น ฿ 23,888
รหัสทัวร์ WDGLA
สายการบิน Jeju Air / 7C
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
ประเทศ เกาหลี

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • เกาะนามิ
  • อุทยานซอรัคซาน + นั่งกระเช้าซอรัคซาน
  • Everland (สวนสนุกเอเวอร์แลนด์)
  • ช้อปปิ้งตลาดฮงแด,ตลาดเมียงดง
  • ใส่ชุดฮันบกถ่ายรูป(ไม่รวมค่าชุด) ที่พระราชวังเคียงบ๊อค หมู่บ้านบุกชอนฮันอก
  • ทำคิมบับ (ข้าวห่อสาหร่าย)
  • N Tower


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – เกาหลีใต้
2 เมืองอินชอน–ชมใบไม้เปลี่ยนสีที่เกาะนามิ – อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน (นั่งกระเช้า) SORAK HANWHA RESORT หรือเทียบเท่า
3 สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (รวมค่าเครื่องเล่น)- COSMETIC SHOP - ช้อปปิ้งตลาดฮงแด L’ART HOTEL หรือเทียบเท่า
4 ศูนย์โสมรัฐบาล–สมุนไพรสนเข็มแดง-ทำคิมบับ -ใส่ชุดฮันบกถ่ายรูปที่พระราชวังเคียงบ๊อค –หอคอยกรุงโซล (N Tower) - DUTY FREE- ตลาดเมียงดง L’ART HOTEL หรือเทียบเท่า
5 ฮอกเกตนามู สมุนไพรบำรุงตับ- สวนฮานึล – ช้อปปิ้งย่านมหาวิทยาลัยสตรีอีฮวา - ซุปเปอร์ละลายเงินวอน - สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
18 – 22 ต.ค.2566 23,888 5,900 จอง
จองสอบถาม