fbpx

Wealthy Millionaires Hongkong Kowloon

ราคาเริ่มต้น ฿ 18,999
รหัสทัวร์ KHK240313-EK
สายการบิน Emirates Airline / EK
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
ประเทศ ฮ่องกง

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • Avenue Of Stars
  •  เข้าร่วมพิธียืมเงินเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ วันเปิดทรัพย์
  • วัดแชกงหมิว (กังหันนำโชค)
  • วัดหวังต้าเซียน
  •  วัดกวนไท
  • นมัสการพระใหญ่เทียนถาน
  • เลดี้ มาร์เก็ต  Citygate Outlet


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – ฮ่องกง – Avenue of Star KING’S HOTEL HONGKONG ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
2 เจ้าแม่กวนอิมยืมเงิน “วันเปิดทรัพย์” – วัดแชกงหมิว – โรงงานจิวเวอร์รี่ – ร้านหยก วัดหวังต้าเซียน – วัดกวนไท – ช้อปปิ้งเลดี้ มาร์เก็ต – กรุงเทพฯ KING’S HOTEL HONGKONG ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
3 นั่งกระเช้านองปิง นมัสการพระใหญ่เทียนถาน – Citygate Outlet – กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
05 – 07 มีนาคม 67 18,999 6,000 จอง
จองสอบถาม