fbpx

WCN140612-8L CHINA คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 6D5N

ราคาเริ่มต้น ฿ 19,999
รหัสทัวร์ WCN140612-8L
สายการบิน Lucky Air / 8L
ระยะเวลา 6 วัน 5 คืน
ประเทศ จีน

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  1. ภูเขาหิมะมังกรหยก
  2. ทะเลสาบไป๋สุยเหอ
  3. ชมโชว์ IMPRESSION SHOW
  4. เมืองโบราณลี่เจียง
  5. เมืองโบราณแชงกรีล่า


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพ(สุวรรณภูมิ)
2 เมืองคุนหมิง ประเทศจีน-เมืองต้าหลี่-เจดีย์สามองค์-วัดเจ้าแม่กวนอิม เมืองลี่เจียง-เมืองโบราณลี่เจียง Golden Spring Hotel
3 ภูเขาหิมะมังกรหยก-ชมโชว์จางอี้โหม่ว–ทะเลสาบไป๋สุยเหอ-เมืองจงเตี้ยน Grace Hotel
4 วัดซงจ้านหลิน-เมืองโบราณแชงกรี-ล่า-ช่องเขาแคบเสือกระโจน-เมืองฉูฉง Jian Hua Hotel
5 เมืองคุนหมิง-วัดหยวนทง-ซุ้มประตูม้าทองและซุ้มประตูไก่หยก- ถนนคนเดินหนานผิง Longway Hotel
6 ตำหนักทอง-สวนน้ำตกคุนหมิง-เมืองโบราณกวนตู้

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
04 - 09 มิถุนายน 2567 19,999 จอง
จอง
15 - 20 มิถุนายน 2567 19,999 จอง
จอง
25 - 30 มิถุนายน 2567 19,999 จอง
จอง
01 – 06 กันยายน 2567 21,999 จอง
จอง
07 – 12 กันยายน 2567 21,999 จอง
จอง
10 – 15 กันยายน 2567 21,999 จอง
จอง
22 – 27 กันยายน 2567 21,999 จอง
จองสอบถาม