fbpx

VHAN43VU-3 โย่ว เที่ยวซาปากับ กีกี้ (ฮานอย ซาปา) 4 วัน 3 คืน

ราคาเริ่มต้น ฿ 9,999
รหัสทัวร์ VHAN43VU-3
สายการบิน Viettravel Airlines
ระยะเวลา 4วัน 3คืน
ประเทศ เวียดนามเหนือ

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • วันที่ 1

สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินโหน่ยบ่าย – เมืองหล่าวกาย (-/-/เฝอเวียดนาม)

  • วันที่ 2

เมืองหล่าวกาย – เมืองซาปา – อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย หรือ เลือกซื้อ OPTION TOUR เขาฟานซิปัน – หมู่บ้านต่าฟาน (ชมนาขั้นบันได) (B/-/หม้อไฟไวน์แดง)

  • วันที่ 3เมืองซาปา – โมอาน่าคาเฟ่ – กรุงฮานอย – ร้านเยื่อไผ่ – โบสถ์เซนต์โจเซฟ – ทะเลสาบคืนดาบ – ช้อปปิ้งถนน 36 สาย      (B/L/-)
  • วันที่ 4กรุงฮานอย – วัดเฉินก๊วก – ทะเลสาบตะวันตก – สนามบินโหน่ยบ่าย – สนามบินสุวรรณภูมิ (B/-/-)


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินโหน่ยบ่าย - เมืองหล่าวกาย (-/-/เฝอเวียดนาม) DUC HUY GRAND LAO CAI HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเทา
2 เมืองหล่าวกาย - เมืองซาปา - อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย หรือ เลือกซื้อ OPTION TOUR เขาฟานซิปัน - หมู่บ้านต่าฟาน (ชมนาขั้นบันได) (B/-/หม้อไฟไวน์แดง) Sapa Logde Hotel ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเทา
3 เมืองซาปา - โมอาน่าคาเฟ่ - กรุงฮานอย - ร้านเยื่อไผ่ - โบสถ์เซนต์โจเซฟ - ทะเลสาบคืนดาบ - ช้อปปิ้งถนน 36 สาย      (B/L/-) Moon View Hanoi Hotel ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
4 กรุงฮานอย - วัดเฉินก๊วก - ทะเลสาบตะวันตก - สนามบินโหน่ยบ่าย - สนามบินสุวรรณภูมิ (B/-/-)

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
02 - 05 พฤศจิกายน 2566 9,999 3,900 จอง
จอง
09 - 12 พฤศจิกายน 9,999 3,900 จอง
จอง
16 - 19 พฤศจิกายน 2566 9,999 3,900 จอง
จอง
23 – 26 พฤศจิกายน 2566 9,999 3,900 จอง
จอง
30 พฤศจิกายน – 03 ธันวาคม 9,999 3,900 จอง
จอง
01 – 04 ธันวาคม 2566 9,999 3,900 จอง
จอง
02 - 05 ธันวาคม 2566 10,999 3,900 จอง
จอง
07 – 10 ธันวาคม 9,999 3,900 จอง
จอง
08 - 11 ธันวาคม 9,999 3,900 จอง
จอง
09 - 12 ธันวาคม 9,999 3,900 จอง
จอง
14 - 17 ธันวาคม 9,999 3,900 จอง
จอง
21 - 24 ธันวาคม 9,999 3,900 จอง
จอง
28 - 31 ธันวาคม 10,999 5,000 จอง
จอง
29 ธันวาคม – 01 มกราคม 2567 12,999 5,000 จอง
จอง
30 ธันวาคม – 02 มกราคม 2567 12,999 5,000 จอง
จอง
11 – 14 มกราคม 2567 10,999 3,900 จอง
จอง
18 - 21 มกราคม 2567 10,999 3,900 จอง
จอง
25 - 28 มกราคม 2567 10,999 3,900 จอง
จอง
01 – 04 กุมภาพันธ2567 10,999 3,900 จอง
จอง
23 - 26 กุมภาพันธ 2567 12,999 3,900 จอง
จอง
29 กุมภาพันธ– 03 มีนาคม 2567 10,999 3,900 จอง
จอง
07 - 10 มีนาคม 2567 10,999 3,900 จอง
จอง
14 - 17 มีนาคม 2567 10,999 3,900 จอง
จอง
21 - 24 มีนาคม 2567 10,999 3,900 จอง
จองสอบถาม