TURKIYE TULIP LOVER

ราคาเริ่มต้น ฿ 46,999
รหัสทัวร์ GSIST28
สายการบิน Turkish Airline / TK
ระยะเวลา 8วัน5คืน
ประเทศ ตุรกี

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส
  •  ชมทิวลิปสวน EMERGAN
  • ฮิปโปโดรม


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
2 อิสตันบูล(ตุรเคีย) – ชมทิวลิปสวน EMERGAN – ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส – ตลาดสไปซ์ – BLUE MOSQUE – ฮิปโปโดรม – วิหารฮาเจีย โซเฟีย PULMAN HOTEL , ISTANBUL
3 เมืองเอซีบัต นั่งเรือข้ามฟากช่องแคบคาร์คาเนลส์ – เมืองชานัคคาเล่ – ม้าไม้ เมืองทรอย HOLLYWOOD – อุทยานแห่งชาติทรอย PARION HOTEL , CANAKKALE
4 นั่งกระเช้าสู่เมืองเปอร์กามัม – อะโครโปลิส – เมืองคูซาดาซี – ร้านเครื่องหนัง – เมืองโบราณเอฟฟิซุส – บ้านพระแม่มารี RAMADA SUITE HOTEL , KUSADASI
5 ปามุคคาเล่ – โรงงานสิ่งทอ – ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส COLLESSEA HOTEL , PAMUKKALE
6 คอนย่า – พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า – คัปปาโดเกีย – ระบำ BELLY DANCE MINIA HOTEL , CAPPADOCIA
7 คอนย่า – พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า – คัปปาโดเกีย – ระบำ BELLY DANCE
8 อิสตันบูล - กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
03 – 10 เมษายน 66 46,999 8,500 จอง
จอง
06 – 13 เมษายน 66 49,999 8,500 จอง
จอง
08 – 15 เมษายน 66 60,999 9,500 จอง
จอง
09 – 16 เมษายน 66 60,999 9,500 จอง
จอง
10 – 17 เมษายน 66 59,999 9,500 จอง
จอง
11 – 18 เมษายน 66 59,999 9,500 จอง
จอง
13 – 20 เมษายน 66 59,999 9,500 จอง
จอง
27 เม.ย. – 04 พ.ค 66 49,999 8,500 จอง
จอง
28 เม.ย. – 05 พ.ค 66 49,999 8,500 จอง
จอง