fbpx

TURKIYE SUPER SAVE

ราคาเริ่มต้น ฿ 33,999
รหัสทัวร์ GSIST41
สายการบิน Mahan Air / W5
ระยะเวลา 8วัน5คืน
ประเทศ ตุรกี

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • BLUE MOSQUE
  • ฮิปโปโดรม
  • ทะเลสาบเกลือ
  • พิพิทธภัณฑ์เกอราเม่


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
2 สนามบินเตหะราน – อิสตันบูล - BLUE MOSQUE – ฮิปโปโดรม – ฮาเจีย โซเฟีย – อังการ่า OTEL 2000 HOTEL , ANKARA
3 ทะเลสาบเกลือ – คัปปาโดเกีย – นครใต้ดิน – พิพิทธภัณฑ์เกอราเม่ – โรงงานพรม / เซรามิค / เครื่องประดับ TAS SARAY , CAPPADOCIA
4 หุบเขาอุซิซาร์ – คอนย่า – ปามุคคาเล่ TRIPOLIS , PAMUKKALE
5 ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองเฮียราโพลิส – เมืองคูซาดาซี – เมืองเอฟฟิซุส CARINA COMFORT ADA HOTEL , KUSADASI
6 โรงงานเครื่องหนัง – บูร์ซ่าร์ – สุเหร่าสีเขียว – ตลาดผ้าไหม – อิสตันบูล GOLDEN WAY HOTEL , ISTANBUL
7 สนามบินอีสตันบูล – สนามบินเตหะราน
8 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) (มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่องบิน)

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
31 พ.ค. – 07 มิ.ย. 67 33,999 9,000 จอง
จอง
07 – 14 มิถุนายน 67 W5 050/112 BKK-IKA-IST W5 117/051 IST-IKA-BKK 33,999 33,999 33,999 9,000 33,999 9,000 จอง
จอง
12 – 19 กรกฎาคม 67 33,999 9,000 จอง
จอง
07 – 14 สิงหาคม 67 34,999 9,000 จอง
จอง
13 – 20 กันยายน 67 34,999 9,000 จอง
จองสอบถาม