fbpx

TURKIYE FEEL GOOD

ราคาเริ่มต้น ฿ 41,999
รหัสทัวร์ GSIST35
สายการบิน Turkish Airline / TK
ระยะเวลา 8วัน5คืน
ประเทศ ตุรกี

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • ฮิปโปโดรม
  • ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส
  • ย่าน BALAT


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
2 อิสตันบูล(ตุรเคีย) – ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส – ย่าน BALAT – ตลาดสไปซ์ – BLUE MOSQUE – ฮิปโปโดรม – วิหารฮาเจีย โซเฟีย LA QUINTA HOTEL , ISTANBUL
3 เมืองเอซีบัต นั่งเรือข้ามฟากช่องแคบคาร์คาเนลส์ – เมืองชานัคคาเล่ – ม้าไม้จำลองเมืองทรอย HOLLY WOOD – ม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย DOUBLETREE BY HILTON CANAKKALE HOTEL , CANAKKALE
4 นั่งกระเช้าสู่เมืองเปอร์กามัม – อะโครโปลิส – เมืองคูซาดาซี – เมืองโบราณเอฟฟิซุส – บ้านพระแม่มารี RAMADA SUITE HOTEL , KUSADASI
5 โรงงานผลิตเครื่องหนัง – ร้านเตอร์กิช ดีไลท์ – ปามุคคาเล่ – ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส COLLESSEA HOTEL , PAMUKKALE
6 โรงงานสิ่งทอ – คอนย่า – พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า – คัปปาโดเกีย – ระบำ BELLY DANCE EXEDRA CAVE HOTEL , CAPPADOCIA
7 นครใต้ดิน – พิพิธภัณฑ์เกอราม่า – หุบเขาพาซาแบค – หุบเขานกพิราบ – หุบเขาอุซิซาร์ – โรงงานพรม / เซรามิค / เครื่องประดับ – สนามบินไกเซรี – สนามบินอิสตันบูล
8 อิสตันบูล - กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
05 - 12 ตุลาคม 66 41,999 9,500 จอง
จอง
08 - 15 ตุลาคม 66 44,999 9,500 จอง
จอง
09 - 16 ตุลาคม 66 44,999 9,500 จอง
จอง
23 - 30 ตุลาคม 66 42,999 9,500 จอง
จอง
24 - 31 ตุลาคม 66 42,999 9,500 จอง
จอง
27 ต.ค. - 03 พ.ย. 66 42,999 9,500 จอง
จอง
28 ต.ค. - 04 พ.ย. 66 42,999 9,500 จอง
จอง
09 - 16 พฤศจิกายน 66 42,999 9,500 จอง
จอง
16 - 23 พฤศจิกายน 66 42,999 9,500 จอง
จอง
22 - 29 พฤศจิกายน 66 42,999 9,500 จอง
จอง
24 พ.ย. - 01 ธ.ค. 66 42,999 9,500 จอง
จอง
01 - 08 ธันวาคม 66 44,999 9,500 จอง
จอง
04 - 10 ธันวาคม 66 44,999 9,500 จอง
จอง
07 - 14 ธันวาคม 66 44,999 9,500 จอง
จอง
08 - 15 ธันวาคม 66 44,999 9,500 จอง
จอง
14 - 21 ธันวาคม 66 42,999 9,500 จอง
จอง
26 ธ.ค. 66 - 02 ม.ค. 67 60,999 11,500 จอง
จอง
27 ธ.ค. 66 - 03 ม.ค. 67 60,999 11,500 จอง
จอง
28 ธ.ค. 66 - 04 ม.ค. 67 62,999 11,500 จอง
จอง
29 ธ.ค. 66 - 05 ม.ค. 67 62,999 11,500 จอง
จอง
30 ธ.ค. 66 - 06 ม.ค. 67 62,999 11,500 จอง
จองสอบถาม