TURKEY 5 STARS ตุรกี 5 ดาว

ราคาเริ่มต้น ฿ 49,900
รหัสทัวร์ GQ3ISTSQ001
สายการบิน Singapore Airlines / SQ
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน
ประเทศ ตุรเคีย

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • พักโรงแรม 5 ดาวระดับมาตราฐานตุรกี
  •  คูซาดาสึ วิหารอะโครโปลิส  ปราสาทปุยฝ้าย
  • ปามุคคาเล่ คัปปาโดเกีย
  • นครใต้ดิน  อิสตันบูล  ม้าไม้จำลองแห่งทรอย
  • ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส
  •  ฮิปโปโดมสุเหร่าสีน้ำเงิน 
  • สุเหร่าเซนต์โซเฟีย


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพ – สิงคโปร์
2 อิสตัลบูล – เฟอร์รี่ข้ามช่องแคบดาร์ดะเนลส์ – ม้าไม้จำลองแห่งทรอย - ชานัคคาเล CANAKKALE KOLIN HOTEL
3 ชานัคคาเล – เพอร์กามัม - วิหารอะโครโปลิส – เมืองโบราณเอเฟซุส – บ้านพระแม่มารี - คูซาดาสึ RAMADA SUITES KUSADASI
4 คูซาดาสึ – ปามุคคาเล่ - ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส PAMUKKALE LYCUS RIVER THERMAL RESORT
5 ปามุคคาเล่ – คอนย่า – พิพิธภัณฑ์เมฟลานา – นครใต้ดิน - คัปปาโดเกีย SELCUKLU EVI CAVE
6 คัปปาโดเกีย - Optional บอลลูน – เกอเรเม – พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง - อังการ่า NEW PARK HOTEL
7 อังการ่า – สุสานอตาเติร์ก – อิสตันบูล – ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส -ตลาดสไปซ์ มาร์เก็ต ISTALBUL LA QUINTA HOTEL
8 อิสตันบูล – ฮิปโปโดม - สุเหร่าสีน้ำเงิน - สุเหร่าเซนต์โซเฟีย - อ่างเก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน ISTALBUL LA QUINTA HOTEL
9 อิสตันบูล – สนามบิน
10 สิงคโปร์– -กรุงเทพ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
23 มีนาคม – 1 เมษายน 2566 49,900 10,900 จอง
จอง
25 พฤษภาคม – 3 มิถุนายน 2566 49,900 10,900 จอง
จอง
29 มิถุนายน– 8 กรกฎาคม 2566 49,900 10,900 จอง
จอง