fbpx

TOKYO YOKOHAMA AUTUMN 5D4N

ราคาเริ่มต้น ฿ 39,990
รหัสทัวร์ FMCINRT001
สายการบิน China Airlines / CI
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
ประเทศ ญี่ปุ่น

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • อ่าวโยโกฮาม่า
  • ล่องเรือโจรสลัดทะเลสาบอาชิ
  • หุบเขาโอวาคุดานิ (โดยรถบัส)
  • อุโมงค์โมมิจิไคโร
  • วัดนาริตะซัง


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ(กรุงเทพฯ) - สนามบินเถาหยวน(ไต้หวัน) CI838 BKK-TPE 08.35-13.15 สนามบินเถาหยวน(ไต้หวัน) - สนามบินนาริตะ - โรงแรม CI106 TPE-NRT 16.20-20.35 NIKKO NARITA HOTEL หรือเทียบเท่า
2 เมืองนาริตะ – อ่าวโยโกฮาม่า – โกดังอิฐแดง - พิพิธภัณฑ์ราเมง – ล่องเรือโจรสลัดทะเลสาบอาชิ – หุบเขาโอวาคุดานิ (โดยรถบัส) FUJINOMORI HOTEL หรือเทียบเท่า (บุฟเฟ่ต์ขาปู+ออนเซ็น)
3 โอชิโนะฮักไก – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – ทะเลสาบคาวากุจิโกะ -อุโมงค์โมมิจิไคโร – เมืองโตเกียว – ช้อปปิ้งชินจูกุ - เมืองนาริตะ NIKKO NARITA HOTEL หรือเทียบเท่า
4 อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย หรือ สวนสนุกโตเกียวดิสนีย์แลนด์ NIKKO NARITA HOTEL หรือเทียบเท่า
5 วัดนาริตะซัง – ชิซุยพรีเมียมเอาท์เล็ท – AEON MALL – สนามบินนาริตะ – สนามบินเถาหยวน (ไต้หวัน) CI105 NRT-TPE 18.20-21.10 สนามบินเถาหยวน - สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) CI838 TPE-BKK 22.40-01.25 (+1)

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
29 ต.ค. - 02 พ.ย. 66 39,990 จอง
จอง
05 - 09 พ.ย. 66 40,990 จอง
จอง
12 – 16 พ.ย. 66 40,990 จอง
จอง
19 – 23 พ.ย. 66 40,990 จอง
จอง
26 - 30 พ.ย. 66 40,990 จอง
จองสอบถาม