fbpx

TOKYO FUJI SHIBASAKURA FREEDAY ซุปตาร์ ตะลุยฟูจิม่วงอมสีชมพู

ราคาเริ่มต้น ฿ 33,888
รหัสทัวร์ TTNXJ160
สายการบิน Air asia X [XJ]
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
ประเทศ ญี่ปุ่น

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • ไฮไลท์!! สัมผัสความงามของดอกชิบะซากุระ
  • ศาลเจ้าคาเมโดะ เทนจิน จุดชมดอกวิสทีเรีย
  • หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค แหล่งนํ้าบริสุทธิ์จากภูเขาไฟฟูจิ
  • ช้อปปิ้งจุใจ โอไดบะ และ ชินจูกุ


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ XJ600 (23:55 – 08:00)
2 ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ – เมืองยามานาชิ – จุดชมวิวชั้น 5 ภูเขาไฟฟูจิ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) – หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค – ออนเซ็น + ขาปูยักษ์ YUKARI NO MORI, YAMANAKAKO หรือเทียบเท่า★★★
3 เมืองยามานาชิ – ทุ่งชิบะซากุระ – การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น – กรุงโตกียว – ชมแมวยักษ์ 3 มิติ พร้อมช้อปปิ้งย่านชินจูกุ – เมืองนาริตะ THE HEDISTAR HOTEL, NARITA หรือเทียบเท่า★★★
4 กรุงโตกียว – ศาลเจ้าคาเมโดะ เทนจิน (จุดชมดอกวิสทีเรียขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) – วัดอาซากุสะ – ช้อปปิ้งถนนนากามิเสะ – ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรีริมแม่น้ำสุมิดะ – ย่านโอไดบะ – ห้างไดเวอร์ซิตี้ – เมืองนาริตะ THE HEDISTAR HOTEL, NARITA หรือเทียบเท่า★★★
5 เมืองนาริตะ – **อิสระช้อปปิ้งใจกลางเมืองโตเกียว หรือ ซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์ (ไม่มีรถบริการ)** THE HEDISTAR HOTEL, NARITA หรือเทียบเท่า★★★
6 ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ XJ601 (09:15 – 14:00)

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
24 – 29 เมษายน 2567 33,888 จอง
จอง
25 – 30 เมษายน 2567 35,888 จอง
จอง
26 เมษายน – 01 พฤษภาคม 2567 35,888 จอง
จอง
27 เมษายน – 02 พฤษภาคม 2567 35,888 จอง
จอง
30 เมษายน – 05 พฤษภาคม 2567 35,888 จอง
จอง
01 – 06 พฤษภาคม 2567 35,888 จอง
จอง
02 – 07 พฤษภาคม 2567 35,888 จอง
จอง
03 – 08 พฤษภาคม 2567 35,888 จอง
จอง
04 – 09 พฤษภาคม 2567 35,888 จอง
จองสอบถาม