fbpx

TOKYO FUJI SHIBASAKURA FREEDAYซุปตาร์…โตเกียวดอกเดียวอยู่เลย”

ราคาเริ่มต้น ฿ 29,888
รหัสทัวร์ TTNXJ167
สายการบิน Air asia X [XJ]
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
ประเทศ ญี่ปุ่น

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • สัมผัสความงามของดอก ชิบะซากุระ
  • สักการะสิ่งศักด์สิทธิ์ ณ วัดนาริตะซัน
  • หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค แหล่งนํ้าบริสุทธิ์จากภูเขาไฟฟูจิ
  • ย่านเมืองเก่าชิบามาตะ
  • ช้อปปิ้งจุใจโอไดบะ และ ชินจูกุ


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ XJ602 (02:30 – 10:55)
2 ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ – วัดนาริตะซัน – ถนนปลาไหล โอโมเตะซังโดะ – จังหวัดยามานาชิ – หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค – ออนเซ็น + ขาปูยักษ์ DADU FUJI RESORT HOUSE, YAMANAKAKO หรือเทียบเท่า★★★
3 เมืองยามานาชิ – ทุ่งชิบะซากุระ – พิธีชงชาญี่ปุ่น – กรุงโตเกียว – ย่านโอไดบะ – ห้างไดเวอร์ซิตี้ – เมืองนาริตะ – อิออนมอลล์ นาริตะ THE HEDISTAR HOTEL, NARITA หรือเทียบเท่า★★★
4 เมืองนาริตะ – ย่านเมืองเก่าชิบามาตะ – กรุงโตเกียว – วัดอาซากุสะ – ช้อปปิ้งถนนนากามิเสะ – ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรีริมแม่น้ำสุมิดะ – ชมแมวยักษ์ 3 มิติ พร้อมช้อปปิ้ง ย่านชินจูกุ – เมืองนาริตะ THE HEDISTAR HOTEL, NARITA หรือเทียบเท่า★★★
5 เมืองนาริตะ – **อิสระช้อปปิ้งใจกลางเมืองโตเกียว หรือ ซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์ (ไม่มีรถบริการ)** THE HEDISTAR HOTEL, NARITA หรือเทียบเท่า★★★
6 ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ XJ603 (14:25 – 19:10)

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
20 – 25 เมษายน 2567 31,888 จอง
จอง
23 – 28 เมษายน 2567 31,888 จอง
จอง
24 – 29 เมษายน 2567 32,888 จอง
จอง
26 เมษายน – 01 พฤษภาคม 2567 35,888 จอง
จอง
27 เมษายน – 02 พฤษภาคม 2567 35,888 จอง
จอง
29 เมษายน – 04 พฤษภาคม 2567 35,888 จอง
จอง
30 เมษายน – 05 พฤษภาคม 2567 35,888 จอง
จอง
01 – 06 พฤษภาคม 2567 35,888 จอง
จอง
02 – 07 พฤษภาคม 2567 35,888 จอง
จอง
03 – 08 พฤษภาคม 2567 33,888 จอง
จอง
04 – 09 พฤษภาคม 2567 33,888 จอง
จอง
05 – 10 พฤษภาคม 2567 33,888 จอง
จอง
09 – 14 พฤษภาคม 2567 30,888 จอง
จอง
10 – 15 พฤษภาคม 2567 30,888 จอง
จอง
15 – 20 พฤษภาคม 2567 29,888 จอง
จอง
16 – 21 พฤษภาคม 2567 31,888 จอง
จอง
17 – 22 พฤษภาคม 2567 31,888 จอง
จอง
21 – 26 พฤษภาคม 2567 31,888 จอง
จองสอบถาม