fbpx

TOKYO FUJI SHIBASAKURA ซุปตาร์…ดอกไม้ที่สดใสกับหัวใจที่เบิกบาน

ราคาเริ่มต้น ฿ 33,888
รหัสทัวร์ TTNXJ162
สายการบิน Air asia X [XJ]
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
ประเทศ ญี่ปุ่น

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • ไฮไลท์!! สัมผัสความงามของดอก ชิบะซากุระ
  • สักการะสิ่งศักด์สิทธิ์ ณ วัดนาริตะซัน
  • พร้อมเดินชิม ของอร่อยๆ ที่ โอโมเตะซังโดะ นาริตะ
  • ขึ้น ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น
  • หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ XJ602 (02:30 – 10:55)
2 ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ – เมืองนาริตะ – วัดนาริตะซัน – ถนนปลาไหล โอโมเตะซังโดะ – ชิซุย พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท THE HEDISTAR HOTEL, NARITA หรือเทียบเท่า
3 เมืองนาริตะ – จังหวัดยามานาชิ – หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค – ทุ่งชิบะซากุระ – จุดชมวิวชั้น 5 ภูเขาไฟฟูจิ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) – ออนเซ็น + ขาปูยักษ์ YUKARI NO MORI, YAMANAKAKO หรือเทียบเท่า★★★
4 จังหวัดยามานาชิ – การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น – กรุงโตเกียว – ชมแมวยักษ์ 3 มิติ พร้อมช้อปปิ้ง ย่านชินจูกุ – ย่านโอไดบะ – ห้างไดเวอร์ซิตี้ – เมืองนาริตะ THE HEDISTAR HOTEL, NARITA หรือเทียบเท่า★★★
5 ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ XJ603 (14:25 – 19:10)

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
24 – 28 เมษายน 2567 33,888 จอง
จอง
26 – 30 เมษายน 2567 35,888 จอง
จอง
30 เมษายน – 04 พฤษภาคม 2567 35,888 จอง
จอง
01 – 05 พฤษภาคม 2567 35,888 จอง
จอง
02 – 06 พฤษภาคม 2567 35,888 จอง
จอง
03 – 07 พฤษภาคม 2567 35,888 จอง
จอง
04 – 08 พฤษภาคม 2567 35,888 จอง
จองสอบถาม