fbpx

TOKYO FUJI SHIBASAKURAซุปตาร์…วิ่งลั้นลาในทุ่งชิบะซากุระ

ราคาเริ่มต้น ฿ 29,888
รหัสทัวร์ TTNXJ159
สายการบิน Air asia X [XJ]
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
ประเทศ ญี่ปุ่น

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • ไฮไลท์!! สัมผัสความงามของดอก ชิบะซากุระ
  • สักการะสิ่งศักด์สิทธิ์ ณ วัดนาริตะซัน
  • สักการะ ศาลเจ้าฮิเอะจิงจะ
  • ตลาดปลาซึกิจิ
  • หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก วิวภูเขาไฟฟูจิสีขาวตัดกับพื้นหลังสีฟ้า


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ XJ600 (23:55 – 08:00)
2 ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ – วัดนาริตะซัน – ถนนปลาไหล โอโมเตะซังโดะ – จังหวัดยามานาชิ – หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค – ออนเซ็น + ขาปูยักษ์ YUKARI NO MORI, YAMANAKAKO หรือเทียบเท่า★★★
3 เมืองยามานาชิ – ทุ่งชิบะซากุระ – พิธีชงชาญี่ปุ่น – – กรุงโตเกียว – ชมแมวยักษ์ 3 มิติ พร้อมช้อปปิ้ง ย่านชินจูกุ – เมืองนาริตะ THE HEDISTAR HOTEL, NARITA หรือเทียบเท่า★★★
4 เมืองนาริตะ – กรุงโตเกียว – ศาลเจ้าฮิเอะ – พระราชวังอิมพีเรียล (ด้านนอก) – สะพานแว่นตา – ตลาดปลาซึกิจิ – ย่านโอไดบะ – ห้างไดเวอร์ซิตี้ – เมืองนาริตะ – อิออนมอลล์ มาคุฮาริ THE HEDISTAR HOTEL, NARITA หรือเทียบเท่า★★★
5 ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ XJ601 (09:15 – 14:00)

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
25 – 29 เมษายน 2567 29,888 จอง
จอง
26 – 30 เมษายน 2567 32,888 จอง
จอง
27 เมษายน – 01 พฤษภาคม 2567 33,888 จอง
จอง
29 เมษายน – 03 พฤษภาคม 2567 33,888 จอง
จอง
30 เมษายน – 04 พฤษภาคม 2567 33,888 จอง
จอง
01 – 05 พฤษภาคม 2567 35,888 จอง
จอง
02 – 06 พฤษภาคม 2567 35,888 จอง
จอง
03 – 07 พฤษภาคม 2567 35,888 จอง
จอง
04 – 08 พฤษภาคม 2567 35,888 จอง
จองสอบถาม