fbpx

TOKYO FUJI SAWARA SHIBASAKURAซุปตาร์เราไม่เด็ดหรอก…เรารักดอกไม้

ราคาเริ่มต้น ฿ 29,888
รหัสทัวร์ TTNXJ161
สายการบิน Air asia X [XJ]
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
ประเทศ ญี่ปุ่น

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • ไฮไลท์!! สัมผัสความงามของดอก ชิบะซากุระ
  • สักการะ พระใหญ่อุชิคุ ไดบุสสึ
  • สักการะสิ่งศักด์สิทธิ์ ณ วัดอาซากุสะ
  • ถ่ายรูปคู่ หอคอยโตเกียวสกายทรี ริมแม่น้ำสุมิดะ
  • หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก วิวภูเขาไฟฟูจิสีขาวตัดกับพื้นหลังสีฟ้า
  • ช้อปปิ้งจุใจโอไดบะ และ ชินจูกุ


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ XJ602 (02:30 – 10:55)
2 ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ – เมืองเก่าซาวาระ – เมืองอิบารากิ – พระใหญ่อุชิคุ ไดบุสสึ – เมืองนาริตะ THE HEDISTAR HOTEL, NARITA หรือเทียบเท่า★★★
3 เมืองนาริตะ – กรุงโตเกียว – วัดอาซากุสะ – ช้อปปิ้งถนนนากามิเสะ – ถ่ายรูป โตเกียวสกายทรี ริมแม่น้ำสุมิดะ – จังหวัดยามานาชิ – ทุ่งชิบะซากุระ – หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค – ออนเซ็น + ขาปูยักษ์ YUKARI NO MORI, YAMANAKAKO หรือเทียบเท่า★★★
4 จังหวัดยามานาชิ – การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น – กรุงโตเกียว – ชมแมวยักษ์ 3 มิติ พร้อมช้อปปิ้ง ย่านชินจูกุ – ย่านโอไดบะ – ห้างไดเวอร์ซิตี้ – เมืองนาริตะ THE HEDISTAR HOTEL, NARITA หรือเทียบเท่า★★★
5 ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ XJ603 (14:25 – 19:10)

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
19 – 23 เมษายน 2567 29,888 จอง
จอง
20 – 24 เมษายน 2567 31,888 จอง
จอง
21 – 25 เมษายน 2567 31,888 จอง
จอง
22 – 26 เมษายน 2567 31,888 จอง
จอง
23 – 27 เมษายน 2567 31,888 จอง
จอง
05 – 09 พฤษภาคม 2567 31,888 จอง
จอง
06 – 10 พฤษภาคม 2567 31,888 จอง
จอง
07 – 11 พฤษภาคม 2567 31,888 จอง
จอง
08 – 12 พฤษภาคม 2567 31,888 จอง
จอง
09 – 13 พฤษภาคม 2567 31,888 จอง
จอง
10 – 14 พฤษภาคม 2567 31,888 จอง
จองสอบถาม