fbpx

TOKYO FUJI SAWARA ซุปตาร์…โตเกียวซากุระ ดอกใหญ่ไล่ดอกเล็ก

ราคาเริ่มต้น ฿ 29,888
รหัสทัวร์ TTNXJ146
สายการบิน Air asia X [XJ]
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
ประเทศ ญี่ปุ่น

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • สักการะ พระใหญ่อุชิคุ ไดบุสสึ
  • สักการะสิ่งศักด์สิทธิ์ ณ วัดอาซากุสะ
  • ถ่ายรูปคู่ หอคอยโตเกียวสกายทรี ริมแม่น้ำสุมิดะ
  • ย้อนยุคไปกับ หมู่บ้านเอโดะจิ๋ว ณ เมืองเก่าซาวาระ
  • ขึ้น ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น
  • ช้อปปิ้งจุใจโอไดบะ และ ชินจูกุ


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ XJ602 (02:30 – 10:55)
2 ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ – เมืองเก่าซาวาระ – เมืองอิบารากิ – พระใหญ่อุชิคุ ไดบุสสึ – เมืองนาริตะ THE HEDISTAR HOTEL, NARITA หรือเทียบเท่า★★★
3 เมืองนาริตะ – กรุงโตเกียว – วัดอาซากุสะ – ช้อปปิ้งถนนนากามิเสะ – ถ่ายรูป โตเกียวสกายทรี ริมแม่น้ำสุมิดะ – จังหวัดยามานาชิ – จุดชมวิวชั้น 5 ภูเขาไฟฟูจิ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) – หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค – ออนเซ็น + ขาปูยักษ์ YUKARI NO MORI, YAMANAKAKO หรือเทียบเท่า★★★
4 จังหวัดยามานาชิ – การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น – กรุงโตเกียว – ชมแมวยักษ์ 3 มิติ พร้อมช้อปปิ้ง ย่านชินจูกุ – ย่านโอไดบะ – ห้างไดเวอร์ซิตี้ – เมืองนาริตะ THE HEDISTAR HOTEL, NARITA หรือเทียบเท่า★★★
5 ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ XJ603 (14:25 – 19:10)

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
31 มีนาคม – 04 เมษายน 2567 35,888 จอง
จอง
01 – 05 เมษายน 2567 35,888 จอง
จอง
02 – 06 เมษายน 2567 35,888 จอง
จอง
03 – 07 เมษายน 2567 36,888 จอง
จอง
04 – 08 เมษายน 2567 36,888 จอง
จอง
05 – 09 เมษายน 2567 36,888 จอง
จอง
06 – 10 เมษายน 2567 36,888 จอง
จอง
07 – 11 เมษายน 2567 36,888 จอง
จอง
08 – 12 เมษายน 2567 36,888 จอง
จอง
09 – 13 เมษายน 2567 36,888 จอง
จอง
18 – 22 เมษายน 2567 29,888 จอง
จองสอบถาม