fbpx

TOKYO FUJI NIKKO FUKUSHIMA WINTER

ราคาเริ่มต้น ฿ 59,900
รหัสทัวร์ QQGO2NRT-TG045
สายการบิน Thai Airways / TG
ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน
ประเทศ ญี่ปุ่น

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • HIGHLIGHT โปรแกรมเดียวเที่ยว 3 เมือง นิกโก้ ฟุกุชิม่า โตเกียว
  • สนุกกับกิจกรรมเก็บผลไม้
  • พักออนเซ็น 3คืน พักโรงแรมใกล้แหล่งช้อปปิ้งในโตเกียว 2คืน ศาลเจ้าโทโชคุ
  • น้ำตกเคง่อน / หมู่บ้านโออุจิจูคุ
  • ปราสาทสึรุกะ / กิจกรรม ลานสกี
  • วัดอาซากุสะ /ไดเวอร์ซิตี้ โอไดบะ 
  • แช่น้ำแร่ธรรมชาติ / เมนูขาปูยักษ์ 


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – โตเกียว (สนามบินนาริตะ) (TG642 23.55 – 07.40)
2 โตเกียว (สนามบินนาริตะ) – เมืองนิกโก้ – ศาลเจ้าโทโชคุ – ชมวิวทะเลสาบซูเซนจิ – น้ำตกเคง่อน – แช่น้ำแร่ธรรมชาติ LISTEL INAWASHIRO หรือเทียบเท่า
3 หน้าผาโทโนะเฮทสิริ – เมืองไอสึวากะมัตสึ – หมู่บ้านโออุจิจูคุ – ปราสาทสึรุกะ – ชมวิวทะเลสาบอินะวะชิโระ – แช่น้ำแร่ธรรมชาติ GRAND PRAK HOTEL PANEX IWAKI หรือเทียบเท่า
4 กิจกรรมเก็บผลไม้ – เมืองคาวาโกเอะ – หอระฆังโทคิโนะคาเนะ – แช่น้ำแร่ธรรมชาติ – เมนูขาปูยักษ์ YUKARI NO MORI YAMANAKAKO ONSEN หรือเทียบเท่า
5 กิจกรรม ลานสกี – หมู่บ้านน้ำใส โอชิโนะฮักไก – กิจกรรมชงชา – โตเกียว – ไดเวอร์ซิตี้ โอไดบะ SHINJUKU WASHINTON HOTEL หรือเทียบเท่า
6 อิสระช้อปปิ้งในโตเกียว หรือ เลือกซื้อทัวร์ ธีมพาร์กมูมิน ตัวการ์ตูนสุดน่ารักสไตล์นอร์ดิก ที่จังหวัดไซตามะ หรือเลือกซื้อทัวร์โตเกียวดิสนี่ย์แลนด์ (เดินทางโดยรถไฟ) SHINJUKU WASHINTON HOTEL หรือเทียบเท่า
7 วัดอาซากุสะ – ห้างอิออน – โตเกียว (สนามบินนาริตะ) – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (TG677 17.30 – 22.30)

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
09 – 15 ก.พ. 2567 59,900 12,900 จอง
จอง
20 – 26 ก.พ. 2567 59,900 12,900 จอง
จองสอบถาม