TOKYO FUJI KAWASU ซุปตาร์ หิมะซากุระอมชมพู

ราคาเริ่มต้น ฿ 38,888
รหัสทัวร์ TTNXJ059
สายการบิน Air asia X [XJ]
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
ประเทศ ญี่ปุ่น

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • นั่งกระเช้าขึ้นภูเขา Omuro ชมวิวบน
  • ถ่ายรูปคู่ หอคอยโตเกียวสกายทรี ริมแม่น้ำสุมิดะ
  • ไฮไลท์!! สัมผัสความงามของดอกซากุระก่อนใคร ณ เมือง คาวาสึ
  • ชมความงามของานประดับไฟ ณ หมู่บ้านโตเกียวเยอรมัน
  •  สักการะสิ่งศักด์สิทธิ์ ณ วัดอาซากุสะ


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย
2 ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ – ขึ้นกระเช้า โอมุโระ - ชมซากุระ เมืองคาวาสึ - ออนเซ็น + ขาปูยักษ์ Hotel Alexander Royal Resort หรือระดับเดียวกัน
3 ทุ่งซากุระชิบะ – Shikido (Tea ceremony) – โอชิโนะฮัคไค – ดูไฟ Illuminations ณ หมู่บ้านเยอรมัน โรงแรม Asia Narita HOTEL หรือระดับเดียวกัน
4 ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี - วัดอาซากุสะ - ถนนนาคามิเซ - ฮาราจุกุ - ชินจุกุ – ห้างไดเวอร์ซิตี้ - เมืองนาริตะ Asia Narita Hotel หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
5 ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
1-5 เมษายน 2566 39,888 จอง
จอง
2-6 เมษายน 2566 39,888 จอง
จอง
3-7 เมษายน 2566 39,888 จอง
จอง
4-8 เมษายน 2566 39,888 จอง
จอง
5-9 เมษายน 2566 39,888 จอง
จอง
6-10 เมษายน 2566 39,888 จอง
จอง
7-11 เมษายน 2566 39,888 จอง
จอง
8-12 เมษายน 2566 39,888 จอง
จอง
9-13 เมษายน 2566 49,888 จอง
จอง
10-14 เมษายน 2566 53,888 จอง
จอง
11-15 เมษายน 2566 55,888 จอง
จอง
13-17 เมษายน 2566 55,888 จอง
จอง
14-18 เมษายน 2566 49,888 จอง
จอง
15-19 เมษายน 2566 49,888 จอง
จอง
16-20 เมษายน 2566 39,888 จอง
จอง
17-21 เมษายน 2566 39,888 จอง
จอง
18-22 เมษายน 2566 39,888 จอง
จอง
19-23 เมษายน 2566 39,888 จอง
จอง
20-24 เมษายน 2566 39,888 จอง
จอง
21-25 เมษายน 2566 39,888 จอง
จอง
22-26 เมษายน 2566 39,888 จอง
จอง
23-27 เมษายน 2566 39,888 จอง
จอง
24-28 เมษายน 2566 39,888 จอง
จอง
25-29 เมษายน 2566 39,888 จอง
จอง
26-30 เมษายน 2566 39,888 จอง
จอง
27เมษายน – 01พฤษภาคม 2566 38,888 จอง
จอง
28เมษายน – 02พฤษภาคม 2566 38,888 จอง
จอง
29เมษายน – 03พฤษภาคม 2566 38,888 จอง
จอง
30เมษายน – 04พฤษภาคม 2566 38,888 จอง
จอง
01-05 พฤษภาคม 2566 38,888 จอง
จอง
02-06 พฤษภาคม 2566 38,888 จอง
จอง
03-07 พฤษภาคม 2566 38,888 จอง
จอง
04-08 พฤษภาคม 2566 38,888 จอง
จอง
05-09 พฤษภาคม 2566 38,888 จอง
จอง
06-10 พฤษภาคม 2566 38,888 จอง
จอง
07-11 พฤษภาคม 2566 38,888 จอง
จอง
08-12 พฤษภาคม 2566 38,888 จอง
จอง
09-13 พฤษภาคม 2566 38,888 จอง
จอง
10-14 พฤษภาคม 2566 38,888 จอง
จอง
11-15 พฤษภาคม 2566 38,888 จอง
จอง
12-16 พฤษภาคม 2566 38,888 จอง
จอง
13-17 พฤษภาคม 2566 38,888 จอง
จอง
14-18 พฤษภาคม 2566 38,888 จอง
จอง
15-19 พฤษภาคม 2566 38,888 จอง
จอง
16-20 พฤษภาคม 2566 38,888 จอง
จอง
17-21 พฤษภาคม 2566 38,888 จอง
จอง
18-222-26 พฤษภาคม 25662 พฤษภาคม 2566 38,888 จอง
จอง
19-23 พฤษภาคม 2566 38,888 จอง
จอง
20-24 พฤษภาคม 2566 38,888 จอง
จอง
21-25 พฤษภาคม 2566 38,888 จอง
จอง
22-26 พฤษภาคม 2566 38,888 จอง
จอง
23-27 พฤษภาคม 2566 38,888 จอง
จอง
24-28 พฤษภาคม 2566 38,888 จอง
จอง
25-29 พฤษภาคม 2566 38,888 จอง
จอง
26-30 พฤษภาคม 2566 38,888 จอง
จอง
27-31 พฤษภาคม 2566 38,888 จอง
จอง
28พฤษภาคม – 1มิถุนายน 2566 38,888 จอง
จอง
29พฤษภาคม – 2มิถุนายน 2566 38,888 จอง
จอง
30พฤษภาคม – 3มิถุนายน 2566 38,888 จอง
จอง
31พฤษภาคม – 4มิถุนายน 2566 38,888 จอง
จอง