fbpx

TOKYO FUJI KAWAGOE TULIP SAKURA ซุปตาร์…เทศกาลออกดอกมาเลย ออกดอกมาเลยอ้าย

ราคาเริ่มต้น ฿ 30,888
รหัสทัวร์ TTNXJ148
สายการบิน Air asia X [XJ]
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
ประเทศ ญี่ปุ่น

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • เทศกาลชมดอกทิวลิป SAKURA TULIP FESTA
  • ย้อนยุคไปกับ หมู่บ้านเอโดะจิ๋ว ณ คาวาโกเอะ
  • พร้อมขอพรความรัก ณ ศาลเจ้าฮิคาวะ
  • ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น
  • ช้อปปิ้งจุใจโอไดบะ และ ชินจูกุ


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ XJ602 (02:30 – 10:55)
2 ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ – เทศกาลชมดอกทิวลิป Sakura Tulip Festa – ย่านโอไดบะ – ห้างไดเวอร์ซิตี้ – เมืองนาริตะ THE HEDISTAR HOTEL, NARITA หรือเทียบเท่า★★★
3 เมืองนาริตะ – วัดนาริตะซัน – ถนนปลาไหล โอโมเตะซังโดะ – จังหวัดไซตามะ – ย่านเมืองเก่าคาวาโกเอะ – ศาลเจ้าฮิคาวะ – จังหวัดยามานาชิ – ออนเซ็น + ขาปูยักษ์ YUKARI NO MORI, YAMANAKAKO หรือเทียบเท่า★★★
4 จังหวัดยามานาชิ – จุดชมวิวชั้น 5 ภูเขาไฟฟูจิ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) – การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น – กรุงโตเกียว – ชมแมวยักษ์ 3 มิติ พร้อมช้อปปิ้ง ย่านชินจูกุ – เมืองนาริตะ YUKARI NO MORI, YAMANAKAKO หรือเทียบเท่า★★★
5 เมืองนาริตะ – **อิสระช้อปปิ้งใจกลางเมืองโตเกียว หรือ ซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์ (ไม่มีรถบริการ)** THE HEDISTAR HOTEL, NARITA หรือเทียบเท่า★★★
6 ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ XJ603 (14:25 – 19:10)

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
31 มีนาคม – 05 เมษายน 2567 36,888 จอง
จอง
01 – 06 เมษายน 2567 38,888 จอง
จอง
02 – 07 เมษายน 2567 38,888 จอง
จอง
03 – 08 เมษายน 2567 39,888 จอง
จอง
04 – 09 เมษายน 2567 39,888 จอง
จอง
05 – 10 เมษายน 2567 39,888 จอง
จอง
06 – 11 เมษายน 2567 39,888 จอง
จอง
07 – 12 เมษายน 2567 39,888 จอง
จอง
08 – 13 เมษายน 2567 39,888 จอง
จอง
19 – 24 เมษายน 2567 30,888 จอง
จองสอบถาม