fbpx

TOKYO FUJI KAWAGOE TULIP SAKURAซุปตาร์…สงกรานต์ดีออก มีดอกให้ดูด้วย

ราคาเริ่มต้น ฿ 30,888
รหัสทัวร์ TTNXJ149
สายการบิน Air asia X [XJ]
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
ประเทศ ญี่ปุ่น

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • เทศกาลชมดอกทิวลิป SAKURA TULIP FESTA
  • ย้อนยุคไปกับ หมู่บ้านเอโดะจิ๋ว ณ คาวาโกเอะ
  • ขึ้น ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น
  • ช้อปปิ้งจุใจโอไดบะ และ ชินจูกุ


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ XJ602 (02:30 – 10:55)
2 ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ – เทศกาลชมดอกทิวลิป Sakura Tulip Festa – ย่านโอไดบะ – ห้างไดเวอร์ซิตี้ – เมืองนาริตะ THE HEDISTAR HOTEL, NARITA หรือเทียบเท่า★★★
3 เมืองนาริตะ – วัดนาริตะซัน – ถนนปลาไหล โอโมเตะซังโดะ – จังหวัดไซตามะ – ย่านเมืองเก่าคาวาโกเอะ – ศาลเจ้าฮิคาวะ – จังหวัดยามานาชิ – ออนเซ็น + ขาปูยักษ์ YUKARI NO MORI, YAMANAKAKO หรือเทียบเท่า★★★
4 จังหวัดยามานาชิ – จุดชมวิวชั้น 5 ภูเขาไฟฟูจิ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) – การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น – กรุงโตเกียว – ชมแมวยักษ์ 3 มิติ พร้อมช้อปปิ้ง ย่านชินจูกุ – เมืองนาริตะ THE HEDISTAR HOTEL NARITA หรือระดับเดียวกัน
5 เมืองนาริตะ – **อิสระช้อปปิ้งใจกลางเมืองโตเกียว หรือ ซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์ (ไม่มีรถบริการ)** THE HEDISTAR HOTEL NARITA หรือระดับเดียวกัน
6 ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ XJ603 (14:25 – 19:10)

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
09 – 14 เมษายน 2567 39,888 จอง
จอง
10 – 15 เมษายน 2567 39,888 จอง
จอง
11 – 16 เมษายน 2567 43,888 จอง
จอง
12 – 17 เมษายน 2567 49,888 จอง
จอง
13 – 18 เมษายน 2567 49,888 จอง
จอง
14 – 19 เมษายน 2567 48,888 จอง
จอง
15 – 20 เมษายน 2567 46,888 จอง
จอง
16 – 21 เมษายน 2567 39,888 จอง
จอง
17 – 22 เมษายน 2567 35,888 จอง
จอง
18 – 23 เมษายน 2567 30,888 จอง
จองสอบถาม