fbpx

TOKYO FUJI KAWAGOE ILLUMINATION ซุปตาร์ โตเกียว หนาวแสงนีออน

ราคาเริ่มต้น ฿ 35,888
รหัสทัวร์ TTNXJ112
สายการบิน Air asia X [XJ]
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
ประเทศ ญี่ปุ่น

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • สักการะสิ่งศักด์สิทธิ์ ณ วัดอาซากุสะ
  • ถ่ายรูปคู่ หอคอยโตเกียวสกายทรี ริมแม่น้ำสุมิดะ
  • ย้อนยุคไปกับ หมู่บ้านเอโดะจิ๋ว ณ คาวาโกเอะ
  • ขึ้นภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น
  • ไฮไลท์!! ชมงานประดับไฟ SAGAMIKO ILLUMINATION
  •  หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก วิวภูเขาไฟฟูจิสีขาว
  • ช้อปปิ้งจุใจย่านดังกรุงโตเกียว โอไดบะ และ ชินจุกุ


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย
2 ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ – กรุงโตเกียว – วัดอาซากุสะ – ช้อปปิ้งถนนนากามิเสะ – ถ่ายรูป โตเกียวสกายทรี ริมแม่น้ำสุมิดะ – พระราชวังอิมพีเรียล (ด้านนอก) – สะพานแว่นตา – จังหวัดคานากาวะ – งานประดับไฟซากะมิโกะ – จังหวัดยามานาชิ - ออนเซ็น + ขาปูยักษ์ YUKARI NO MORI หรือระดับเดียวกัน
3 สัมผัสหิมะ ณ ลานสกี ฟูจิเท็น สโนว รีสอร์ท หรือ จุดชมวิวชั้น 5 ภูเขาไฟฟูจิ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) – พิธีชงชาญี่ปุ่น – หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก – กรุงโตเกียว – ย่านโอไดบะ – ห้างไดเวอร์ซิตี้ – เมืองนาริตะ THE HEDISTAR HOTEL NARITA หรือระดับเดียวกัน
4 เมืองนาริตะ – จังหวัดไซตามะ – ย่านเมืองเก่าคาวาโกเอะ – กรุงโตเกียว – ชมแมวยักษ์ 3 มิติ พร้อมช้อปปิ้ง ย่านชินจูกุ – เมืองนาริตะ – อิออน มอลล์ นาริตะ THE HEDISTAR HOTEL NARITA หรือระดับเดียวกัน
5 ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
01 – 05 ธันวาคม 2566 39,888 จอง
จอง
02 – 06 ธันวาคม 2566 39,888 จอง
จอง
03 – 07 ธันวาคม 2566 39,888 จอง
จอง
04 – 08 ธันวาคม 2566 39,888 จอง
จอง
05 – 09 ธันวาคม 2566 39,888 จอง
จอง
06 – 10 ธันวาคม 2566 39,888 จอง
จอง
07 – 11 ธันวาคม 2566 39,888 จอง
จอง
08 – 12 ธันวาคม 2566 39,888 จอง
จอง
09 – 13 ธันวาคม 2566 39,888 จอง
จอง
10 – 14 ธันวาคม 2566 39,888 จอง
จอง
11 – 15 ธันวาคม 2566 39,888 จอง
จอง
12 – 16 ธันวาคม2566 39,888 จอง
จอง
13 – 17 ธันวาคม 2566 39,888 จอง
จอง
14 – 18 ธันวาคม 2566 39,888 จอง
จอง
15 – 19 ธันวาคม 2566 39,888 จอง
จอง
16 – 20 ธันวาคม 2566 39,888 จอง
จอง
17 – 21 ธันวาคม 2566 39,888 จอง
จอง
18 – 22 ธันวาคม 2566 39,888 จอง
จอง
19 – 23 ธันวาคม 2566 39,888 จอง
จอง
20 – 24 ธันวาคม 2566 39,888 จอง
จอง
21 – 25 ธันวาคม 2566 39,888 จอง
จอง
22 – 26 ธันวาคม 2566 43,888 จอง
จอง
23 – 27 ธันวาคม 2566 43,888 จอง
จอง
24 – 28 ธันวาคม 2566 39,888 จอง
จอง
16 – 20 มกราคม 2567 39,888 จอง
จอง
17 – 21 มกราคม 2567 39,888 จอง
จอง
18 – 22 มกราคม 2567 39,888 จอง
จอง
19 – 23 มกราคม 2567 35,888 จอง
จอง
20 – 24 มกราคม 2567 35,888 จอง
จอง
21 – 25 มกราคม 2567 35,888 จอง
จอง
22 – 26 มกราคม 2567 35,888 จอง
จอง
23 – 27 มกราคม 2567 35,888 จอง
จอง
24 – 28 มกราคม 2567 35,888 จอง
จอง
25 – 29 มกราคม 2567 35,888 จอง
จอง
26 – 30 มกราคม 2567 35,888 จอง
จอง
27 – 31 มกราคม 2567 35,888 จอง
จอง
28 มกราคม – 01 กุมภาพันธ์ 2567 36,888 จอง
จอง
29 มกราคม – 02 กุมภาพันธ์ 2567 36,888 จอง
จอง
30 มกราคม – 03 กุมภาพันธ์ 2567 36,888 จอง
จอง
31 มกราคม – 04 กุมภาพันธ์ 2567 36,888 จอง
จอง
01 – 05 กุมภาพันธ์ 2567 36,888 จอง
จอง
02 – 06 กุมภาพันธ์ 2567 36,888 จอง
จอง
03 – 07 กุมภาพันธ์ 2567 36,888 จอง
จอง
04 – 08 กุมภาพันธ์ 2567 36,888 จอง
จอง
05 – 09 กุมภาพันธ์ 2567 36,888 จอง
จองสอบถาม