fbpx

TOKYO FUJI KAMIKOCHI FREEDAY ซุปตาร์ ใบไม้เปลี่ยนสี I LOVE KAMIKOCHI

ราคาเริ่มต้น ฿ 35,888
รหัสทัวร์ TTNXJ128
สายการบิน Air asia X [XJ]
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
ประเทศ ญี่ปุ่น

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • ไฮไลท์ คามิโคจิ หุบเขาในฝันที่อยู่สูงขึ้นไปทางเหนือ
  • ขึ้น ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น
  • ปราสาทมัตสึโมโตะ เป็น 1 ใน 12 ปราสาทดั้งเดิมที่ยังคงสภาพสมบูรณ์และสวยงาม
  • ชินจูกุ พร้อมเช็คอินแลนด์มาร์ค แมวยักษ์ 3 มิติ
  • บุฟเฟ่ต์ขาปู และ อาบน้ำแร่ธรรมชาติ (Onsen)


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย – ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ – – เมืองยามานาชิ YUKARI NO MORI หรือระดับเดียวกัน
2 จุดชมวิวชั้น 5 ภูเขาไฟฟูจิ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) – พิธีชงชาญี่ปุ่น – เมืองมัตสึโมโตะ – ปราสาทมัตสึโมโตะ ALPICO PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
3 เมืองนากาโน่ – คามิโคจิ – เมืองมัตสึโมโตะ – กรุงโตเกียว – ชมแมวยักษ์3มิติ พร้อมช้อปปิ้งย่านชินจูกุ THE HEDISTAR HOTEL NARITA หรือระดับเดียวกัน
4 อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ***ไม่มีรถบัสให้บริการ*** THE HEDISTAR HOTEL NARITA หรือระดับเดียวกัน
5 ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
06 - 10 ตุลาคม 2566 35,888 จอง
จอง
07 - 11 ตุลาคม 2566 39,888 จอง
จอง
08 - 12 ตุลาคม 2566 39,888 จอง
จอง
09 - 13 ตุลาคม 2566 43,888 จอง
จอง
10 - 14 ตุลาคม 2566 43,888 จอง
จอง
11 - 15 ตุลาคม 2566 43,888 จอง
จอง
12 - 16 ตุลาคม 2566 43,888 จอง
จอง
13 - 17 ตุลาคม 2566 43,888 จอง
จอง
15 - 19 ตุลาคม 2566 39,888 จอง
จอง
16 - 20 ตุลาคม 2566 39,888 จอง
จอง
17 - 21 ตุลาคม 2566 39,888 จอง
จอง
18 - 22 ตุลาคม 2566 39,888 จอง
จอง
19 - 23 ตุลาคม 2566 43,888 จอง
จอง
21 - 25 ตุลาคม 2566 43,888 จอง
จอง
22 - 26 ตุลาคม 2566 43,888 จอง
จอง
24 - 28 ตุลาคม 2566 39,888 จอง
จองสอบถาม