fbpx

TOKYO FUJI KAMAKURA ซุปตาร์…โตเกียวซากุระ TULIP FESTA ( APRIL 2024)

ราคาเริ่มต้น ฿ 29,888
รหัสทัวร์ TTNXJ151
สายการบิน Air asia X [XJ]
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
ประเทศ ญี่ปุ่น

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • เทศกาลชมดอกทิวลิป SAKURA TULIP FESTA
  • สักการะ หลวงพ่อโตไดบุทสึ พระพุทธรูปปางนั่งสมาธิที่สูงที่สุดเป็นอันดับสองของประเทศญี่ปุ่น
  • ศาลเจ้าสีรุงะโอะกะฮะจิมัง
  • ขึ้น ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น
  • หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก วิวภูเขาไฟฟูจิสีขาวตัดกับพื้นหลังสีฟ้า
  • ช้อปปิ้งจุใจ โอไดบะ และ ชินจูกุ


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ XJ600 (23:55 – 08:00)
2 ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ – เมืองชิบะ – เทศกาลชมดอกทิวลิป Sakura Tulip Festa – เมืองยามานาชิ – หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก – ออนเซ็น + ขาปูยักษ์ YUKARI NO MORI, YAMANAKAKO หรือเทียบเท่า★★★
3 จุดชมวิวชั้น 5 ภูเขาไฟฟูจิ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) – พิธีชงชาญี่ปุ่น – กรุงโตเกียว – พระราชวังอิมพีเรียล (ด้านนอก) – ชมแมวยักษ์ 3 มิติ พร้อมช้อปปิ้ง ย่านชินจูกุ – เมืองนาริตะ THE HEDISTAR HOTEL, NARITA หรือเทียบเท่า★★★
4 เมืองคามาคุระ – พระใหญ่ไดบุทสึ คามาคุระ – ถนนโคมาจิโดริ – ศาลเจ้าสึรุงะโอะกะ ฮะจิมัง – ย่านโอไดบะ – ห้างไดเวอร์ซิตี้ – เมืองนาริตะ – อิออน มอลล์ THE HEDISTAR HOTEL, NARITA หรือเทียบเท่า★★★
5 ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ XJ601 (09:15 – 14:00)

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
01 – 05 เมษายน 2567 35,888 จอง
จอง
02 – 06 เมษายน 2567 35,888 จอง
จอง
03 – 07 เมษายน 2567 35,888 จอง
จอง
04 – 08 เมษายน 2567 35,888 จอง
จอง
05 – 09 เมษายน 2567 38,888 จอง
จอง
06 – 10 เมษายน 2567 38,888 จอง
จอง
07 – 11 เมษายน 2567 38,888 จอง
จอง
08 – 12 เมษายน 2567 38,888 จอง
จอง
19 – 23 เมษายน 2567 29,888 จอง
จองสอบถาม