fbpx

TOKYO FUJI HANANOMIYAKO FREEDAY “ซุปตาร์…ลา..เวร..เด้อ..จร้าาาา

ราคาเริ่มต้น ฿ 28,888
รหัสทัวร์ TTNXJ166
สายการบิน Air asia X [XJ]
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
ประเทศ ญี่ปุ่น

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • สวนดอกไม้ ฮานาโนะมิโยโกะ
  • เทศกาลชมดอกลาเวนเดอร์ที่ทะเลสาบคาวากุจิ
  • หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค แหล่งนํ้าบริสุทธิ์จากภูเขาไฟฟูจิ
  • ช้อปปิ้งจุใจ โอไดบะ และ ชินจูกุ


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
2 ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ – จังหวัดยามานาชิ – สวนดอกไม้ฮานะโนะมิยาโกะ หรือ เทศกาลชมดอกลาเวนเดอร์ที่ทะเลสาบคาวากุจิ (ตามฤดูกาล) – หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก – ออนเซ็น + ขาปูยักษ์ YUKARI NO MORI, YAMANAKAKO หรือเทียบเท่า★★★
3 จังหวัดยามานาชิ – การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น – กรุงโตเกียว – ชมแมวยักษ์ 3 มิติ พร้อมช้อปปิ้ง ย่านชินจูกุ – ย่านโอไดบะ – ห้างไดเวอร์ซิตี้ – เมืองนาริตะ THE HEDISTAR HOTEL, NARITA หรือเทียบเท่า★★★
4 เมืองนาริตะ – **อิสระช้อปปิ้งใจกลางเมืองโตเกียว หรือ ซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์ (ไม่มีรถบริการ)** THE HEDISTAR HOTEL, NARITA หรือเทียบเท่า★★★
5 ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ XJ603 (14:25 – 19:10)

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
31 พฤษภาคม – 04 มิถุนายน 2567 30,888 จอง
จอง
01 – 05 มิถุนายน 2567 28,888 จอง
จอง
18 – 22 กรกฎาคม 2567 30,888 จอง
จอง
19 – 23 กรกฎาคม 2567 30,888 จอง
จอง
20 – 24 กรกฎาคม 2567 30,888 จอง
จอง
21 – 25 กรกฎาคม 2567 30,888 จอง
จอง
25 – 29 กรกฎาคม 2567 30,888 จอง
จอง
26 – 30 กรกฎาคม 2567 30,888 จอง
จอง
27 – 31 กรกฎาคม 2567 30,888 จอง
จองสอบถาม