fbpx

TOKYO FUJI HAKONE SHIBASAKURA ซุปตาร์….ล่องเรือและชมทุ่งชิบะซากุระ

ราคาเริ่มต้น ฿ 29,888
รหัสทัวร์ TTNXJ158
สายการบิน Air asia X [XJ]
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
ประเทศ ญี่ปุ่น

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • ไฮไลท์!! สัมผัสความงามของดอก ชิบะซากุระ
  • สักการะสิ่งศักด์สิทธิ์ ณ วัดอาซากุสะ
  • ล่องเรือโจรสลัด ณ ทะเลสาบอาชิ
  • พาชิม ไข่ดำ ณ หุบเขาโอวาคุดานิ
  • หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก วิวภูเขาไฟฟูจิสีขาวตัดกับพื้นหลังสีฟ้า


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ XJ600 (23:55 – 08:00)
2 ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ – ฮาโกเนะ – ล่องเรือโจรสลัด – หุบเขาโอวาคุดานิ – เมืองยามานาชิ – ออนเซ็น + ขาปูยักษ์ YUKARI NO MORI, YAMANAKAKO หรือเทียบเท่า★★★
3 เมืองยามานาชิ – ทุ่งชิบะซากุระ – พิธีชงชาญี่ปุ่น – หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก – กรุงโตเกียว – ย่านโอไดบะ – ห้างไดเวอร์ซิตี้ – เมืองนาริตะ THE HEDISTAR HOTEL, NARITA หรือเทียบเท่า★★★
4 เมืองนาริตะ – กรุงโตเกียว – วัดอาซากุสะ – ช้อปปิ้งถนนนากามิเสะ – ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรีริมแม่น้ำสุมิดะ – ชมแมวยักษ์ 3 มิติ พร้อมช้อปปิ้ง ย่านชินจูกุ – เมืองนาริตะ – อิออน มอลล์ THE HEDISTAR HOTEL, NARITA หรือเทียบเท่า★★★
5 ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ XJ601 (09:15 – 14:00)

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
21 – 25 เมษายน 2567 29,888 จอง
จอง
22 – 26 เมษายน 2567 29,888 จอง
จอง
23 – 27 เมษายน 2567 29,888 จอง
จอง
05 – 09 พฤษภาคม 2567 30,888 จอง
จอง
06 – 10 พฤษภาคม 2567 30,888 จอง
จอง
10 – 14 พฤษภาคม 2567 29,888 จอง
จอง
11 – 15 พฤษภาคม 2567 29,888 จอง
จอง
14 – 18 พฤษภาคม 2567 29,888 จอง
จอง
15 – 19 พฤษภาคม 2567 29,888 จอง
จอง
16 – 20 พฤษภาคม 2567 29,888 จอง
จอง
17 – 21 พฤษภาคม 2567 29,888 จอง
จอง
18 – 22 พฤษภาคม 2567 30,888 จอง
จอง
20 – 24 พฤษภาคม 2567 31,888 จอง
จอง
21 – 25 พฤษภาคม 2567 31,888 จอง
จอง
22 – 26 พฤษภาคม 2567 31,888 จอง
จอง
23 – 27 พฤษภาคม 2567 31,888 จอง
จองสอบถาม