fbpx

TOKYO FUJI HAKONE ซุปตาร์ ผักบุ้งไฟแดง

ราคาเริ่มต้น ฿ 38,888
รหัสทัวร์ TTNXJ087
สายการบิน Air asia X [XJ]
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
ประเทศ ญี่ปุ่น

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • นั่งกระเช้า คาชิ คาชิ ชมความสวยงามของทะเลสาบคาวากูจิโกะจากมุมสูง
  • ล่องเรือโจรสลัด พาชิม ไข่ดำ ณ หุบเขาโอวาคุดานิ
  • เยือนหมู่บ้านน้ำใส หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก
  •  สักการะสิ่งศักด์สิทธิ์ ณ วัดอาซากุสะ
  • ช้อปปิ้งจุใจย่านดังกรุงโตเกียว โอไดบะ และ ชินจุกุ


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ – เมืองนาริตะ ASIA NARITA HOTEL หรือระดับเดียวกัน
2 เมืองนาริตะ – ฮาโกเนะ – ล่องเรือโจรสลัด – หุบเขาโอวาคุดานิ – นั่งกระเช้าคาชิ คาชิ – หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก – เมืองยามานาชิ – ออนเซ็น + ขาปูยักษ์ ホテル縁の杜河口湖 YUKARI NO MORI หรือระดับเดียวกัน
3 จุดชมวิวชั้น 5 ภูเขาไฟฟูจิ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) – พิธีชงชาญี่ปุ่น – อุโมงค์ใบเมเปิ้ล (ขึ้นอยู่กับฤดูกาล) – กรุงโตเกียว – ชมแมวยักษ์3มิติ พร้อมช้อปปิ้งย่านชินจูกุ – เมืองนาริตะ THE HEDISTAR HOTEL NARITA หรือระดับเดียวกัน
4 เมืองนาริตะ – กรุงโตเกียว – วัดอาซากุสะ – ช้อปปิ้งถนนนากามิเสะ – ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรีริมแม่น้ำสุมิดะ – ย่านโอไดบะ – ห้างไดเวอร์ซิตี้ – เมืองนาริตะ – ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ
5 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
29 ตุลาคม – 02 พฤศจิกายน 2566 38,888 จอง
จอง
30 ตุลาคม – 03 พฤศจิกายน 2566 38,888 จอง
จอง
31 ตุลาคม – 04 พฤศจิกายน 2566 38,888 จอง
จอง
01 – 05 พฤศจิกายน 2566 38,888 จอง
จอง
02 – 06 พฤศจิกายน 2566 38,888 จอง
จอง
03 – 07 พฤศจิกายน 2566 38,888 จอง
จอง
04 – 08 พฤศจิกายน 2566 38,888 จอง
จอง
05 – 09 พฤศจิกายน 2566 38,888 จอง
จอง
06 – 10 พฤศจิกายน 2566 38,888 จอง
จอง
07 – 11 พฤศจิกายน 2566 38,888 จอง
จอง
08 – 12 พฤศจิกายน 2566 38,888 จอง
จอง
09 – 13 พฤศจิกายน 2566 38,888 จอง
จอง
10 – 14 พฤศจิกายน 2566 38,888 จอง
จอง
11 – 15 พฤศจิกายน 2566 38,888 จอง
จอง
12 – 16 พฤศจิกายน 2566 38,888 จอง
จอง
13 – 17 พฤศจิกายน 2566 38,888 จอง
จอง
14 – 18 พฤศจิกายน 2566 38,888 จอง
จอง
15 – 19 พฤศจิกายน 2566 38,888 จอง
จอง
16 – 20 พฤศจิกายน 2566 38,888 จอง
จอง
17 – 21 พฤศจิกายน 2566 38,888 จอง
จอง
18 – 22 พฤศจิกายน 2566 38,888 จอง
จอง
19 – 23 พฤศจิกายน 2566 38,888 จอง
จอง
20 – 24 พฤศจิกายน 2566 38,888 จอง
จอง
21 – 25 พฤศจิกายน 2566 38,888 จอง
จอง
22 – 26 พฤศจิกายน 2566 38,888 จอง
จอง
23 – 27 พฤศจิกายน 2566 38,888 จอง
จอง
24 – 28 พฤศจิกายน 2566 38,888 จอง
จอง
25 – 29 พฤศจิกายน 2566 38,888 จอง
จอง
26 – 30 พฤศจิกายน 2566 38,888 จอง
จอง
27 พฤศจิกายน – 01 ธันวาคม 2566 38,888 จอง
จอง
28 พฤศจิกายน – 02 ธันวาคม 2566 38,888 จอง
จอง
29 พฤศจิกายน – 03 ธันวาคม 2566 38,888 จอง
จอง
30 พฤศจิกายน – 04 ธันวาคม 2566 38,888 จอง
จองสอบถาม