fbpx

TOKYO FUJI FUKUSHIMA NIKKO ซุปตาร์ ใบไม้เปลี่ยนสี ทีนี้ใครครอง

ราคาเริ่มต้น ฿ 39,888
รหัสทัวร์ TTNXJ088
สายการบิน Air asia X [XJ]
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
ประเทศ ญี่ปุ่น

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • เยือนเมืองซามูไร พร้อมชมปราสาทสึรุกะ ณ เมืองไอสึ
  • ขอพร ณ วัดเอ็นโซจิ ต้นกำเนิดวัวแดงอากะเบโกะ
  • เข้าชมหมู่บ้านโบราณ โออุจิ จูคุ
  • ชมความงาม ผาล้านปี โทโนะเฮทสึริ
  • สักการะ ศาลเจ้านิกโกะโทโชกุ
  • ขอพรความรัก ณ ศาลเจ้าฟูตาระซัง


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย - ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ – – เมืองฟุกุชิมะ HOTEL SANKYO FUKUSHIMA หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
2 วัดเอ็นโซจิ – เมืองไอสุ – ปราสาทสึรุกะ – สถานีรถไฟยูโนคามิ ออนเซ็น – หมู่บ้านโออุจิ จูคุ – หน้าผาล้านปี โทโนะเฮทสึริ – เมืองฟุกุชิมะ HOTEL SANKYO FUKUSHIMA หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
3 เมืองนิกโกะ – ผ่านชม สะพานชินเคียว – ศาลเจ้าโทโชกุ – ศาลเจ้าฟูตาระ – จังหวัดไซตามะ – ย่านเมืองเก่าคาวะโกเอะ – จังหวัดยามานาชิ – ออนเซ็น + ขาปูยักษ์ ホテル縁の杜河口湖 YUKARI NO MORI หรือระดับเดียวกัน
4 จุดชมวิวชั้น 5 ภูเขาไฟฟูจิ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) – พิธีชงชาญี่ปุ่น – กรุงโตเกียว – ชมแมวยักษ์3มิติ พร้อมช้อปปิ้งย่านชินจูกุ – ย่านโอไดบะ – ห้างไดเวอร์ซิตี้ – เมืองนาริตะ THE HEDISTAR HOTEL NARITA หรือระดับเดียวกัน
5 ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
20 - 24 กันยายน 2566 39,888 จอง
จอง
21 - 25 กันยายน 2566 39,888 จอง
จอง
22 - 26 กันยายน 2566 39,888 จอง
จอง
23 - 27 กันยายน 2566 39,888 จอง
จอง
24 - 28 กันยายน 2566 39,888 จอง
จอง
25 - 29 กันยายน 2566 39,888 จอง
จอง
26 - 30 กันยายน 2566 39,888 จอง
จอง
27 กันยายน - 01 ตุลาคม 2566 42,888 จอง
จอง
28 กันยายน - 02 ตุลาคม 2566 42,888 จอง
จอง
29 กันยายน - 03 ตุลาคม 2566 42,888 จอง
จอง
30 กันยายน - 04 ตุลาคม 2566 42,888 จอง
จอง
01 - 05 ตุลาคม 2566 42,888 จอง
จอง
02 - 06 ตุลาคม 2566 42,888 จอง
จอง
03 - 07 ตุลาคม 2566 42,888 จอง
จอง
04 - 08 ตุลาคม 2566 42,888 จอง
จอง
05 - 09 ตุลาคม 2566 42,888 จอง
จอง
06 - 10 ตุลาคม 2566 42,888 จอง
จอง
07 - 11 ตุลาคม 2566 42,888 จอง
จอง
08 - 12 ตุลาคม 2566 42,888 จอง
จอง
09 - 13 ตุลาคม 2566 45,888 จอง
จอง
10 - 14 ตุลาคม 2566 45,888 จอง
จอง
11 - 15 ตุลาคม 2566 45,888 จอง
จอง
12 - 16 ตุลาคม 2566 45,888 จอง
จอง
13 - 17 ตุลาคม 2566 45,888 จอง
จอง
14 - 18 ตุลาคม 2566 42,888 จอง
จอง
15 - 19 ตุลาคม 2566 42,888 จอง
จอง
16 - 20 ตุลาคม 2566 42,888 จอง
จอง
17 - 21 ตุลาคม 2566 42,888 จอง
จอง
18 - 22 ตุลาคม 2566 42,888 จอง
จอง
19 - 23 ตุลาคม 2566 45,888 จอง
จอง
20 - 24 ตุลาคม 2566 45,888 จอง
จองสอบถาม