fbpx

TOKYO FUJI FREEDAY ซุปตาร์โอ้เจ้าดอกไม้งาม…ฉันเคยเด็ดดม..ฉันเคยเด็ดเล่น

ราคาเริ่มต้น ฿ 26,888
รหัสทัวร์ TTNXJ165
สายการบิน Air asia X [XJ]
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
ประเทศ ญี่ปุ่น

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • สัมผัสความงามของดอกไม้นานาชนิด ณ สวนดอกไม้
  • เทศกาลชมดอกลาเวนเดอร์ที่ทะเลสาบคาวากุจิ
  • หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก วิวภูเขาไฟฟูจิสีขาวตัดกับพื้นหลังสีฟ้า
  • ช้อปปิ้งจุใจ โอไดบะ และ ชินจูกุ


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ XJ600 (23:55 – 08:00)
2 ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ – เมืองยามานาชิ – สวนดอกไม้ฮานะโนะมิยาโกะ หรือ เทศกาลชมดอกลาเวนเดอร์ที่ทะเลสาบคาวากุจิ (ตามฤดูกาล) – หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก – ออนเซ็น + ขาปูยักษ์ YUKARI NO MORI, YAMANAKAKO หรือเทียบเท่า★★★
3 เมืองยามานาชิ – พิธีชงชาญี่ปุ่น – กรุงโตเกียว – ชมแมวยักษ์ 3 มิติ พร้อมช้อปปิ้ง ย่านชินจูกุ – ย่านโอไดบะ – ห้างไดเวอร์ซิตี้ –เมืองนาริตะ THE HEDISTAR HOTEL, NARITA หรือเทียบเท่า★★★
4 เมืองนาริตะ – **อิสระช้อปปิ้งใจกลางเมืองโตเกียว หรือ ซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์ (ไม่มีรถบริการ)** THE HEDISTAR HOTEL, NARITA หรือเทียบเท่า★★★
5 ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ XJ601 (09:15 – 14:00)

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
24 – 28 พฤษภาคม 2567 28,888 จอง
จอง
25 – 29 พฤษภาคม 2567 28,888 จอง
จอง
26 – 30 พฤษภาคม 2567 28,888 จอง
จอง
04 – 08 มิถุนายน 2567 26,888 จอง
จอง
05 – 09 มิถุนายน 2567 28,888 จอง
จอง
11 – 15 มิถุนายน 2567 28,888 จอง
จอง
12 – 16 มิถุนายน 2567 28,888 จอง
จอง
18 – 22 มิถุนายน 2567 28,888 จอง
จอง
19 – 23 มิถุนายน 2567 28,888 จอง
จอง
20 – 24 มิถุนายน 2567 28,888 จอง
จอง
21 – 25 มิถุนายน 2567 28,888 จอง
จอง
25 – 29 มิถุนายน 2567 28,888 จอง
จอง
04 – 08 กรกฎาคม 2567 28,888 จอง
จอง
05 – 09 กรกฎาคม 2567 28,888 จอง
จอง
10 – 14 กรกฎาคม 2567 29,888 จอง
จอง
11 – 15 กรกฎาคม 2567 29,888 จอง
จอง
17 – 21 กรกฎาคม 2567 30,888 จอง
จอง
18 – 22 กรกฎาคม 2567 30,888 จอง
จอง
19 – 23 กรกฎาคม 2567 30,888 จอง
จอง
20 – 24 กรกฎาคม 2567 30,888 จอง
จอง
21 – 25 กรกฎาคม 2567 30,888 จอง
จอง
22 – 26 กรกฎาคม 2567 30,888 จอง
จอง
25 – 29 กรกฎาคม 2567 30,888 จอง
จอง
26 – 30 กรกฎาคม 2567 30,888 จอง
จอง
27 – 31 กรกฎาคม 2567 30,888 จอง
จอง
28 กรกฎาคม – 01 สิงหาคม 2567 30,888 จอง
จอง
29 กรกฎาคม – 02 สิงหาคม 2567 30,888 จอง
จอง
01 – 05 สิงหาคม 2567 29,888 จอง
จอง
08 – 12 สิงหาคม 2567 29,888 จอง
จอง
15 – 19 สิงหาคม 2567 26,888 จอง
จอง
22 – 26 สิงหาคม 2567 266,888 จอง
จอง
29 สิงหาคม – 02 กันยายน 2567 28,888 จอง
จอง
04 – 08 กันยายน 2567 28,888 จอง
จอง
11 – 15 กันยายน 2567 28,888 จอง
จอง
18 – 22 กันยายน 2567 29,888 จอง
จอง
25 – 29 กันยายน 2567 28,888 จอง
จองสอบถาม