TOKYO FUJI FLOWER SHOPPING

ราคาเริ่มต้น ฿ 36,900
รหัสทัวร์ QQGQ2NRT-XJ020
สายการบิน Air asia X [XJ]
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
ประเทศ ญี่ปุ่น

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • Highlight ชมวิว ภูเขาไฟฟูจิ
  • ล่องเรือทะเลสาบอาชิ
  • สวนดอกไม้โออิชิ ปาร์ค
  • ชิมไข่ดำ หุบเขาโอวาคุดานิ
  • หมู่บ้านน้ำใส โอชิโนะฮักไก
  • ช้อปปิ้งโกเทมบะ พรีเมียม เอาท์เล็ท
  • ไดเวอร์ซิตี้ โอไดบะ
  • ช้อปปิ้งชินจูกุ
  • แช่น้ำแร่ธรรมชาติ  เมนูขาปูยักษ์


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) – โตเกียว(สนามบินนาริตะ) (XJ600 23.50-08.00)
2 สนามบินนาริตะ – อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ – ล่องเรือทะเลสาบอาชิ – หุบเขาโอวาคุดานิ – โกเทมบะพรีเมี่ยมเอ้าเล็ต – แช่น้ำแร่ธรรมชาติ - เมนูขาปูยักษ์ SUNFUJI YAMANAKAKO ONSEN หรือเทียบเท่า [♨]
3 ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 – หมู่บ้านน้ำใส โอชิโนะฮักไก – กิจกรรมชงชา – สวนดอกไม้โออิชิ ปาร์ค (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) – โตเกียว – ไดเวอร์ซิตี้ โอไดบะ NEW OTANI INN TOKYO หรือเทียบเท่า
4 อิสระช้อปปิ้งในโตเกียว หรือ เลือกซื้อทัวร์ ธีมพาร์กมูมิน ตัวการ์ตูนสุดน่ารักสไตล์นอร์ดิก ที่จังหวัดไซตามะ หรือเลือกซื้อทัวร์โตเกียวดิสนี่ย์แลนด์ (เดินทางโดยรถไฟ) NEW OTANI INN TOKYO หรือเทียบเท่า
5 สนามบินนาริตะ – กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) (XJ601:09.15-14.35)

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
07 -11 มิ.ย.2566 36,900 8,900 จอง
จอง
21 - 25 มิ.ย.2566 36,900 8,900 จอง
จอง
02 - 06 ก.ค.2566 36,900 8,900 จอง
จอง
05 - 09 ก.ค.2566 36,900 8,900 จอง
จอง
12 - 16 ก.ค.2566 36,900 8,900 จอง
จอง
19 – 23 ก.ค.2566 36,900 8,900 จอง
จอง
26 - 30 ก.ค.2566 36,900 8,900 จอง
จอง
27 - 31 ก.ค.2566 40,900 8,900 จอง
จอง
02 - 06 ส.ค.2566 37,900 8,900 จอง
จอง
09 - 13 ส.ค.2566 37,900 8,900 จอง
จอง
16 - 20 ส.ค.2566 36,900 8,900 จอง
จอง